Avaruusesineiden rekisteri

Suomi on osapuolena YK:n avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröintiä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 9/2018, jäljempänä rekisteröintisopimus). Kun avaruusesine lähetetään avaruuteen, asianmukainen valtio rekisteröi avaruusesineen merkitsemällä sen kansalliseen rekisteriin sekä ilmoittaa YK:lle tiedot rekisteriinsä merkitystä avaruusesineestä rekisteröintisopimuksen mukaisesti.

Suomen lainkäyttöpiiriin kuuluvat avaruusesineet merkitään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään avaruusesineiden rekisteriin. Avaruustoiminnan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavat tiedot:

 1. lähettäjävaltio tai -valtiot;
 2. toiminnanharjoittajan nimi;
 3. avaruusesineen tunniste tai rekisterinumero;
 4. avaruusesineen yleinen tarkoitus;
 5. lähettämisen ajankohta, lähettämispaikka ja lähettämisväline;
 6. avaruusesineen liikeradan parametrit, joita ovat:
  • kiertoaika;
  • kaltevuuskulma;
  • etäpiste (apogeum);
  • lähipiste (perigeum).

Tiedot on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kuukauden kuluessa laukaisusta. Ilmoitus tehdään YK:n lomakkeella