tähtiä avaruudessa

Avaruus­strategia

Avaruusstrategia asettaa kunnianhimoiset tavoitteet suomalaiselle avaruustoiminnalle

Vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.

Avaruusstrategian visiota tukevat konkreettiset toimenpiteet sekä konkreettiset numeeriset tai sanalliset tavoitteet kolmen teeman alla: markkinoille pääsyn edellytykset, kansainvälinen vaikuttaminen ja tutkimus.

Suomen avaruusstrategia