Galileo – Euroopan unionin satelliittinavigointijärjestelmä

Galileo on satelliittipaikannusjärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjille kaikille avoimena ja maksuttomana peruspalveluna sijainti- ja aikatietoa. Lisäksi Galileo tarjoaa useita erityispalveluita.

Katso EUSPAn tuottama video YouTubesta - Galileo - tästä linkistä

Mikä on Galileo?

Galileo on maailmanlaajuinen, Euroopan unionin (EU) rakentama ja ainoana siviilihallinnassa oleva satelliittinavigointijärjestelmä. Muita vastaavia maailmanlaajuisia järjestelmiä ovat yhdysvaltalainen GPS, venäläinen GLONASS ja kiinalainen BeiDou. Nämä ovat puolustushallintojen hallinnoimia.

Galileo-järjestelmän toteuttamisesta ja käytöstä päättävät EU ja sen jäsenvaltiot. Galileo-järjestelmän kriittisimmät palvelut ovat EU:n jäsenvaltioiden käytettävissä myös kriisitilanteissa, mitä ei kaikilta osin voida taata muille satelliittinavigointijärjestelmille.

Merkittävä osa Galileo-järjestelmän palveluista on ollut käytettävissä vuodesta 2016 lähtien. Peruspalvelut on tarkoitus julistaa täysimääräisesti käyttöönotetuiksi vuonna 2022. Viranomais- ja muiden erityispalveluiden osalta Galileo-järjestelmän on tarkoitus olla täysin operatiivinen vuonna 2024. Järjestelmän kehittämistyö jatkuu myös tämän jälkeen.

Suuri osa uudemmista päätelaitteista, kuten kuluttajille suunnatut matkapuhelimet ja älylaitteet, sisältävät jo laitteistotuen Galileon palveluille. Näiden käyttöönotto on muissa laitteissa tehtävissä joissain tapauksissa ohjelmistopäivitysten kautta.


Galileon palvelut

Galileo-järjestelmän nykytila

Suurin osa uusista GNSS-päätelaitteista, kuten matkapuhelimet ja navigaattorit, hyödyntävät jo Galileoa muiden GNSS-järjestelmien rinnalla sijaintitiedon tuottamisessa.

Vuoden 2021 alussa Galileon satelliittikonstellaatio koostuu 22 operatiivisesta ja yhdestä varasatelliitista. Lisäksi konstellaatioon kuuluu kaksi laukaisuvirheen vuoksi elliptisellä kiertoradalla olevaa satelliittia, joita hyödynnetään operatiivisia satelliitteja täydentävinä elementteinä. Lopullisen konstellaation koko tulee olemaan vähintään 24 operatiivista satelliittia ja kolme varasatelliittia. Satelliitit ovat maan kiertoradalla kolmella ratatasolla noin 23 200 kilometrin korkeudella.

Avaruussegmentin lisäksi Galileo-järjestelmään kuuluu laaja maasegmentti, jonka keskeisimmät osat ovat kahdennetut valvontakeskus (Galileo Control Centre, GCC) ja turvallisuuden valvontakeskus (Galileo Security Monitoring Centre, GSMC), satelliittikonstellaation toimintakunnosta vastaava Ground Control Segment (GCS) ja satelliittien paikannus- ja aikatiedon tuottamisesta vastaava Ground Mission Segment (GMS).

Galileo-järjestelmän rakennuttajana ja omistajana toimii Euroopan komissio, tutkimus- ja kehitystyötä johtaa Euroopan avaruusjärjestö ESA ja sen hallinnoinista vastaa Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto EUSPA. Järjestelmä- ja laitehankinnat tehdään alihankintana eurooppalaisen avaruusteollisuuden toimijoilta.

Lisätietoja: gnss(at)traficom.fi