YK:n avaruuden rauhanomaisen käytön komitea COPUOS


YK:n yleiskokous asetti COPUOS-komitean (Committee on Peaceful Uses of Outer Space) vuonna 1959 käsittelemään avaruuden käyttöön ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja valmistelemaan sopimus- ja päätöslauselmaluonnoksia. Komitea kokoontuu vuosittain Wienissä. Pääkomitean alaisuudessa toimivat oikeudellinen alakomitea (legal subcommittee) ja teknillis-tieteellinen alakomitea (scientific and technical subcommittee). Komiteassa on tällä hetkellä 102 jäsenmaata. Suomi hyväksyttiin komitean jäseneksi YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2018.

YK:n avaruussopimukset (avaruusyleissopimus, pelastussopimus, vastuusopimus, rekisteröintisopimus, kuusopimus) valmisteltiin COPUOS:ssa 1960-1970 luvuilla. Yksimielisyyden saavuttaminen uusista sopimuksista tai sopimusmuutoksista on sittemmin osoittautunut hyvin vaikeaksi. Avaruusoikeuden nykykehitys perustuukin pitkälti komitean ja muiden kansainvälisten yhteistyöelinten laatimiin ei -  oikeudellisesti sitoviin päätöslauselmiin ja ohjeisiin, joita jäsenvaltiot voivat sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöönsä. Kesällä 2019 komiteassa hyväksyttiin merkittävä ohjeistus liittyen avaruuden kestävään käyttöön (Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space).

YK:n avaruustoimisto UNOOSA (UN Office for Outer Space Affairs) edistää avaruustoiminnan kansainvälistä yhteistyötä, hoitaa YK:n avaruusrekisterin ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja huolehtii COPUOS-kokousten sihteeristön tehtävistä. 

Ajankohtaista