YK:n avaruuden rauhanomaisen käytön komitea COPUOS


YK:n yleiskokous asetti COPUOS-komitean (Committee on Peaceful use of Outer Space) vuonna 1959 käsittelemään avaruuden käyttöön ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja valmistelemaan sopimus- ja päätöslauselmaluonnoksia. Komitea kokoontuu vuosittain Wienissä. Pääkomitean alaisuudessa toimivat oikeudellinen alakomitea (legal subcommittee) ja teknillis-tieteellinen alakomitea (scientific and technical subcommittee). Komiteassa on tällä hetkellä 102 jäsenmaata. Suomi hyväksyttiin komitean jäseneksi YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2018.

YK:n avaruussopimukset (avaruusyleissopimus, pelastussopimus, vastuusopimus, rekisteröintisopimus, kuusopimus) valmisteltiin COPUOS:ssa 1960-1970 luvuilla. Yksimielisyyden saavuttaminen uusista sopimuksista tai sopimusmuutoksista on sittemmin osoittautunut hyvin vaikeaksi. Avaruusoikeuden nykykehitys perustuukin pitkälti komitean ja muiden kansainvälisten yhteistyöelinten laatimiin ei -  oikeudellisesti sitoviin päätöslauselmiin ja ohjeisiin, joita jäsenvaltiot voivat sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöönsä. Kesällä 2019 komiteassa hyväksyttiin merkittävä ohjeistus liittyen avaruuden kestävään käyttöön (Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space).

YK:n avaruustoimisto UNOOSA (UN Office for Outer Space Affairs) edistää avaruustoiminnan kansainvälistä yhteistyötä, hoitaa YK:n avaruusrekisterin ylläpitoon liittyviä tehtäviä ja huolehtii COPUOS-kokousten sihteeristön tehtävistä. 

Ajankohtaista 

Suomen lausunnot oikeudellisessa alakomiteassa 20.3.2023 ja 23.3.2023   

Suomen lausunnot teknistieteellisessä alakomiteassa 8.2.2023 ja 9.2.2023

Suomen lausunnot oikeudellisessa alakomiteassa 28.3.2022 ja 29.3.2022  

Suomen lausunnot oikeudellisessa alakomiteassa 2.6.2021, 3.6.20214.6.2021 ja 7.6.2021

Suomen lausunto teknillistieteellisessä alakomiteassa 20.4.2021