EU:n avaruusohjelma

 

EU:n avaruusohjelma on osa monivuotista rahoituskehystä ja sen budjetti vuosille 2021-27 on 14,8 miljardia euroa.

Avaruusohjelman tavoitteena on tuottaa huippulaatuista ajantasaista avaruusdataa, tietoa ja palveluita, jotka edistävät EU:n poliittisia painopistealueita. Lisäksi tavoitteena on varmistaa ohjelman aikaansaamat sosioekonomiset hyödyt, vahvistaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden riippumattomuutta sekä edistää EU:n kansainvälistä roolia vahvana avaruustoimijana. Avaruusohjelman tavoitteena on lisäksi tukea Euroopan itsenäistä pääsyä avaruuteen, edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta ja kestävää kasvua, erityisesti ottaen huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Euroopan Unionin Avaruusohjelmavirasto EUSPA (European Union Agency for the Space Programme) vastaa avaruusohjelman palveluista ja turvallisuudesta. 

EU:n avaruusohjelman alaohjelmia ovat navigaatiosatelliittijärjestelmä Galileo, alueellinen satelliittinavigointijärjestelmä EGNOS, maanhavainnointijärjestelmä Copernicus, avaruuden tilannekuvaa tuottava Space Situational Awareness sekä viranomaisten turvallinen viestintäpalvelu GovSatCom

EU:n avaruusohjelman alaohjelmat