Mikä on GNSS-järjestelmien sijaintitiedon tarkkuus?

GNSS-järjestelmien tuottaman sijaintitiedon tarkkuuteen ei ole yksiselitteistä ja tarkkaa vastausta. Epävarmuutta aiheuttavat muun muassa ilmakehän eri kerrosten synnyttämät vääristymät sekä toimintaympäristöstä johtuvat haasteet. Sijaintitiedon tarkkuutteen vaikuttavat siis monet eri tekijät, joista vain osaan käyttäjä voi itse vaikuttaa.

GNSS-järjestelmien ylläpitäjät julkaisevat järjestelmille suorituskykytietoja vaihtelevasti, mikä vaikeuttaa niiden vertailua. Eurooppalaisen järjestelmän suorituskyvystä tiedottaminen on varsin avointa ja yksityiskohtaista, kun taas muista järjestelmistä tietoja ilmoitetaan jonkin verran epämääräisemmin. Suuntaa antavana arviona eri GNSS-järjestelmien tarjoamasta sijaintitiedon perustarkkuudesta voidaan pitää:

  • Galileo (EU): 1,5 - 2 metriä
  • GPS (USA): 2 - 4 metriä
  • GLONASS (Venäjä): 3 - 5 metriä
  • BeiDou (Kiina): 1,5 - 10 metriä

Yllämainittuja tarkkuusarvioita voidaan pitää kunkin GNSS-järjestelmän perustasona, jolla järjestelmä lähettää tiedot matkalle loppukäyttäjää kohti. Matkalla loppukäyttäjän luokse tiedot kohtaavat erilaisia tekijöitä, jotka tuovat annoksen epävarmuutta heikentäen loppukäyttäjän näkemää sijaintitiedon tarkkuutta. Usein käyttäjän kokema sijaintitiedon tarkkuus onkin merkittävästi järjestelmän perustarkkuutta vaatimattomampi.
 

GNSS-sijaintitiedon epävarmuuden aiheuttajat

Käyttäjän kokema sijaintitiedon tarkkuus

Jos palataan alkuun ja mietitään mikä on GNSS-järjestelmien tuottaman sijaintitiedon tarkkuus, yksiselitteistä yhden numeron vastausta on hankala antaa. Vaikka itse GNSS-järjestelmän sisäiset epävarmuudet ovat hallittavissa kohtuullisen hyvin, loppukäyttäjän kokemaan sijaintitiedon tarkkuuteen vaikuttaa moni järjestelmän ylläpitäjän hallinnan ulkopuolella oleva epävarmuustekijä.

GNSS-järjestelmien ilmoitetut suorituskyvyt kertovat niiden tarjoaman palvelun tarkkuuden perustason, jonka käyttäjä pystyy saavuttamaan, kun järjestelmän ulkopuoliset epävarmuustekijät minimoidaan.

Loppukäyttäjän kokema tarkkuus muodostuu GNSS-järjestelmien perustarkkuudesta, johon kerroksittain lisätään ulkoisten epävarmuuksien aiheuttamat vääristymät. Osaan epävarmuuksista, kuten käytettävän vastaanottimen laatuun, käyttäjä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Toimintaympäristöönsä tai muihin ulkoisiin tekijöihin loppukäyttäjänkin vaikutusmahdollisuudet ovat usein heikot.

Vastaus kysymykseen sijaintitiedon tarkkuudesta voisikin olla: "GNSS-järjestelmä tuottaa tarvittavat lähtötiedot sijaintitiedon määrittämiseen 1-2 metrin tarkkuudella, mutta kaupungin keskustassa matkapuhelimen laskema sijaintitieto voi vaihdella 5-30 metrin välillä."

Halutessaan tasalaatuista sijaintitietoa myös loppukäyttäjän on käytettävä harkintaa päätelaitteen valinnassa ja sen käytön suunnittelussa. GNSS-järjestelmän ylläpitäjä ei voi korjata käyttäjän tekemiä huonoja valintoja. Mikäli loppukäyttäjän toimintaympäristö aiheuttaa liikaa hallitsemattomia epävarmuuksia, voidaan sijaintitiedon tuottamisessa hyödyntää GNSS-järjestelmien tukena muita menetelmiä.

Lisätietoja: gnss(at)traficom.fi