Avaruustoimintaa koskeva vakuuttamisvelvollisuus

Avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 8 §:ssä säädetään avaruustoimintaa koskevasta vakuuttamisvelvollisuudesta. Sen mukaan toiminnanharjoittajan tulee ottaa vakuutus kolmansille osapuolille avaruustoiminnasta aiheutuvien vahinkojen varalta vähintään laissa säädettyyn valtion takautumisoikeuden enimmäismäärään saakka, joka on 60 miljoonaa euroa. 

Kolmansille osapuolille aiheutuvien vahinkojen varalta otettavaa vakuutusta voidaan kutsua vastuuvakuutukseksi. Vastuuvakuutukset kattavat avaruustoiminnasta kolmansille osapuolille aiheutuvat henkilö- ja esinevahingot avaruusesineen laukaisuvaiheessa tai sen ollessa kiertoradalla taikka sen palatessa maahan. Avaruustoimintalain pääsääntönä on, että avaruustoiminnalle on otettava vastuuvakuutus, joka mahdollisten vahinkojen varalta kattaa lain vaatiman rahamäärän avaruusesinettä 

  • lähetettäessä,
  • sitä operoitaessa, sekä
  • sen palatessa maahan. 

Avaruustoimintalaissa säädetään myös siitä, milloin työ- ja elinkeinoministeriö voi olla vaatimatta 8 §:ssä tarkoitettua vastuuvakuutusta. Tämän mukaisesti vakuuttamisvelvollisuudesta poikkeamisen edellytykset tutkitaan:

  1. laukaisuyhtiön vakuutuksen tai muun vastaavan vakuutuksen kattavuuden perusteella, ja
  2. avaruustoiminnan riskeistä tehdyn arvion perusteella.