Avaruustoimintaan tarvitaan lupa työ- ja elinkeinoministeriöltä

Avaruustoimintaan tarvitaan lupa työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lupa- ja valvontamenettelyt nojaavat avaruustoiminnasta annettuun lakiin (63/2018) sekä sitä täydentävään työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen avaruustoiminnasta (74/2018)

Jos olet lähettämässä satelliitin tai muun avaruusesineen avaruuteen, ole yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön hyvissä ajoin ja toimita lupahakemus viimeistään kuusi kuukautta ennen avaruusesineen suunniteltua laukaisua.

Laki ja asetus avaruustoiminnasta

Avaruustoimintalain tarkoittama avaruustoiminta

Lupa avaruustoimintaan

Poikkihallinnollinen lupaprosessi

Avaruustoimintaa koskeva vakuuttamisvelvollisuus

Radiolupaprosessi