Euroopan unionin avaruuspolitiikka

Lissabonin sopimuksella EU sai lisää toimivaltaa avaruuspolitiikassa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 189 artikla antaa unionille avaruusasioissa jaetun toimivallan, jota se käyttää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. 

EU:n kilpailukykyneuvosto käsittelee ajankohtaisia avaruuspolitiikkaan liittyviä asioita yleensä kahdesti vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa. Asiat valmistellaan neuvoston avaruustyöryhmässä. 

EU:n avaruusstrategian tavoitteena on edistää eurooppalaisen avaruussektorin kilpailukykyä ja avaruustoiminnan yhteiskunnallisia hyötyjä.  

EU:n avaruusohjelma tuottaa dataa ja palveluja yhteiskunnan, liiketoiminnan ja tutkimuksen tarpeisiin.

 

Ajankohtaista

Kilpailukykyneuvostossa 28.5.2021 EU:n avaruusministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät uudesta avaruustaloudesta ja avaruusratkaisuista rannikkoalueiden tarpeisiin sekä keskustelivat avaruusliikenteen hallinnasta