Hur noggrann är GNSS-systemens positionsinformation?

Frågan om noggrannheten av den positionsinformation som GNSS-systemen genererar kan inte besvaras på ett entydigt och exakt sätt. Osäkerhet orsakas av bland annat förvrängning på grund av atmosfärens olika lager och utmaningar som beror på verksamhetsmiljön. Positionsinformationens noggrannhet påverkas alltså av många olika faktorer varav endast en del kan påverkas av användaren själv.

De som upprätthåller GNSS-system publicerar information om systemens prestanda varierat, och detta gör det svårare att jämföra systemen. Informationen om det europeiska systemets prestanda är ganska öppen och detaljerad, medan uppgifter om de övriga systemen meddelas lite mer otydligt. Följande kan anses vara en riktgivande uppskattning av den grundläggande noggrannhet vad gäller positionsinformation som de olika GNSS-systemen erbjuder:

  • Galileo (EU): 1,5–2 meter
  • GPS (USA): 2–4 meter
  • GLONASS (Ryssland): 3–5 meter
  • BeiDou (Kina): 1,5–10 meter

Uppskattningarna ovan kan anses vara basnivån för varje GNSS-system med vilken systemet skickar uppgifterna till slutanvändaren. På väg till slutanvändaren möter uppgifterna olika slags faktorer som leder till osäkerhet och försämrar noggrannheten av den positionsinformation som slutanvändaren ser. Ofta är noggrannheten som användaren upplever betydligt mer anspråkslös än systemets grundläggande noggrannhet.
 

Faktorer som orsakar osäkerhet i GNSS-positionsinformationen

Positionsinformationens noggrannhet som användaren upplever

Om vi återgår till början och funderar på vad som är den noggrannhet som GNSS-systemen genererar vad gäller positionsinformation är det tydligt att det inte är enkelt att ge ett entydigt svar som utgörs av ett enda nummer. Trots att själva GNSS-systemets interna osäkerheter kan hanteras relativt väl påverkas noggrannheten av den positionsinformation som slutanvändaren får tillgång till av många osäkerhetsfaktorer som systemadministratören inte kan kontrollera.

GNSS-systemens anmälda prestanda anger basnivån på noggrannheten hos den tjänst som de tillhandahåller. Användaren kan uppnå denna basnivå när osäkerhetsfaktorer utanför systemet minimeras.

Den noggrannhet som slutanvändaren upplever bildas av GNSS-systemens grundläggande noggrannhet på vilken man lager för lager lägger till förvrängningarna som externa osäkerheter orsakat. Vissa av osäkerheterna, såsom kvaliteten på den mottagare som används, kan användaren påverka med sina egna val. Verksamhetsmiljön eller andra externa faktorer kan slutanvändaren ofta inte påverka.

Svaret på frågan om positionsinformationens noggrannhet kan alltså vara: ”GNSS-systemet generar de nödvändiga källuppgifterna för fastställande av positionsinformation med en noggrannhet på 1–2 meter, men i stadscentrum kan positionsinformationen som mobiltelefonen beräknar variera mellan 5–30 meter.”

Om slutanvändaren vill få positionsinformation av jämn kvalitet måste även hen överväga sitt val av terminal och planeringen av dess användning. GNSS-systemets administratör kan inte reparera dåliga val som användaren gjort. Om slutanvändarens verksamhetsmiljö orsakar alltför många osäkerhetsfaktorer som inte kan kontrolleras är det möjligt att utnyttja även andra metoder som stöd för GNSS-systemen när positionsinformationen genereras.

Mer information: gnss(at)traficom.fi