ECSL

European Centre for Space Law (ECSL) inrättades 1989 under Europeiska rymdorganisationen (ESA) med stöd av flera pionjärer på området rymdrätt. Centrets verksamhet baserar sig på en stadga som ändrades senast 2009. 

Medlemmarna i ECSL består av yrkespersoner inom olika delar av rymdsektorn, såsom advokater, universitetsprofessorer, företagsjurister och studerande. Ett av centrets huvudsakliga mål är att erbjuda ett forum för en konstruktiv dialog om rymdlagstiftning och att uppmuntra till tvärvetenskaplig diskussion mellan medlemmarna. ECSL ordnar årligen flera evenemang, bland annat en sommarkurs i rymdrätt för studerande och en europeisk omgång av rättsfallstävlingen Manfred Lachs.