Högskolor 

Enligt en undersökning från arbets- och näringsministeriet har följande universitet och högskolor rymdundervisning:

Universitet

Aalto universitet     
Universitetet i Helsingfors     
Östra Finlands universitet      
Jyväskylä universitet     
Lapplands universitet     
Uleåborgs universitet      
University of Tammerfors     
Åbo universitet     
University of Vasa   

Yrkeshögskolor

Haaga-Helia      
Karelia     
Metropolia    
Tammerfors högskola    
Åbo yrkeshögskola   

Arbets- och näringsministeriet samlar in mer information om rymdutbildningsinstitutioner för presentation på denna webbplats. Utbildningsinstitutionens representant, fyll i formuläret nedan!

Blankett för högskolor