FN:s kommitté för fredlig användning av rymden COPUOS

År 1959 tillsatte FN:s generalförsamling en kommitté för fredlig användning av rymden (Committee on Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) i syfte att behandla frågor med anknytning till användning och utforskning av rymden och bereda utkast till överenskommelser och resolutioner. Kommittén sammanträder årligen i Wien. Under huvudkommittén verkar en juridisk underkommitté (legal subcommittee) och en teknisk-vetenskaplig underkommitté (scientific and technical subcommittee). Kommittén har för närvarande 102 medlemsländer. Finland godkändes som medlem i kommittén vid FN:s generalförsamling hösten 2018.

FN:s rymdöverenskommelser (rymdfördraget, räddningsöverenskommelsen, ansvarskonventionen, registreringskonventionen, månfördraget) bereddes vid COPUOS på 1960- och 1970-talen. Det har sedermera visat sig vara mycket svårt att nå enighet om nya överenskommelser eller ändring av överenskommelser. Den nutida utvecklingen av rymdrätten baserar sig således långt på sådana resolutioner och anvisningar som har utarbetats av kommittén och andra internationella samarbetsorgan och som i sig inte är juridiskt bindande men som medlemsstaterna kan inkludera i sin nationella lagstiftning. Sommaren 2019 godkände kommittén viktiga anvisningar om ett hållbart utnyttjande av rymden (Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space).

FN:s rymdbyrå UNOOSA (UN Office for Outer Space Affairs) främjar internationellt samarbete inom rymdverksamhet samt sköter uppgifter med anknytning till FN:s rymdregister och uppgifter som hör till sekretariatet vid COPUOS-kommitténs möten. 

Aktuellt 

  • Finlands yttrande i den juridiska underkommittén 17.4.2024 
  • Finlands yttranden i den teknisk-vetenskapliga underkommittén 29.1.2024 och 2.2.2024 
  • Finlands yttrande i COPUOS-huvudkommittén 31.5.2023    
  • Finlands yttranden i den juridiska underkommittén 20.3.2023 och 23.3.2023   
  • Finlands yttranden i den teknisk-vetenskapliga underkommittén 8.2.2023 och 9.2.2023  
  • Finlands yttrande i COPUOS-huvudkommittén 2.6.2022    
  • Finlands yttranden i den juridiska underkommittén 28.3.2022 och 29.3.2022   
  • Finlands yttrande i COPUOS-huvudkommittén 25.8.2021   
  • Finlands yttranden i den juridiska underkommittén 2.6.2021, 3.6.20214.6.2021 och 7.6.2021 
  • Finlands yttrande i den teknisk-vetenskapliga underkommittén 20.4.2021