ESERO

ESERO (European Space Education Resource Office) är Europeiska rymdorganisationen ESA:s viktigaste kanal för att stödja skolor. Esero främjar lärande om vetenskap, multilitteracitet och kunnande inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsämnen och matematiska ämnen samt barns och ungas intresse för rymden och astronomi.

Esero Finland erbjuder läromaterial och klassrumsaktiviteter med rymdtema för småbarnspedagogiken, den grundläggande undervisningen och andra stadiet. Tillsammans med hela Esero-nätverket och ESA utvecklar Esero Finland läromaterial och delar ut dem avgiftsfritt till finländska skolor.

Esero Finland bedriver Esero-verksamhet koordinerad av ESA i bred omfattning, på två språk och i hela landet. Esero genomför fortbildningar och evenemang samt delar ut läromaterial som är lätta att använda i klassrummet. 

Esero Finland sprider också information om studie-, karriär- och jobbmöjligheter inom rymdforskning och astronomi. Följ sidan för att få aktuell information om Esero Finlands verksamhet. Esero Finlands verksamhet genomförs med stöd från Jenny och Antti Wihuris fond och Europeiska rymdorganisationen ESA. #ESEROFinland