Mars-planeetan pintaa, näkymässä on Jezeron kraateri.

Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är väsentligt inom rymdpolitiken

Med hjälp av internationellt samarbete kan man genomföra krävande rymdmissioner, få fram nya innovationer, göra vetenskapliga framsteg och skapa gemensam reglering av rymdverksamheten. Internationella samarbetsorganisationer som är viktiga för Finland är Europeiska rymdorganisationen, Europeiska unionen, FN:s rymdkommitté, Internationella teleunionen ITU, Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter EUMETSAT, Europeiska sydobservatoriet ESO och EISCAT.