Space Business Forum

Space Business Forum är en gemenskap av finska rymdoperatörer som träffas fem gånger per år. Mötena behandlar aktuella och framtida frågor inom rymdverksamhet och rymdforskning, teknikrelaterade frågor samt initiativ och ramar för internationellt samarbete inom Europeiska rymdorganisationen (ESA), EU och utanför Europa. Det huvudsakliga bidraget från mötena kommer att vara presentationer av företag och forskningsorganisationer, och i synnerhet diskussioner och nätverkande.

Space Business Forum fungerar som en plattform för informationsutbyte för hela det finska rymdnätverket. Detta inkluderar distribution av officiell dokumentation till rymdaktörer och, i synnerhet, kommunikation av industri- och forskningsbehov till rymdadministratörer och internationella aktörer.

Deltagande i Space Business Forum är kostnadsfritt, men Space Business Forum förbehåller sig rätten att ta in medlemmar.

Ytterligare information: Tiina Nurmi/Business Finland - tiina.nurmi(at)businessfinland.fi   
Anmäl dig till postlistan: greta.neffling(at)businessfinland.fi  

Datumen för evenemang inom ramen för Space Business Forum för 2024:

  • Fredag 8.3.2024, 10.00-13.00
  • Tisdag 16.4.2024, 10.00-13.00
  • Måndag 17.6.2024, 10.00-13.00
  • Onsdag 25.9.2024, 10.00-13.00
  • Måndag 2.12.2024, 10.00-13.00


Nästa evenemang 25.9.2024:

Plats: Team Finland -huset, Porkkalagatan 1, 00180 Helsingfors (Gräskviken)  


Tidigare evenemang: