Europeiska rymdorganisationen ESA

Europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency) är en internationell organisation som främjar samarbetet mellan medlemsländerna inom områdena rymdforskning, rymdvetenskap, rymdteknik och rymdapplikationer. ESA har 22 medlemsländer, och dess huvudkontor finns i Paris.

Finland har varit fullvärdig medlem i ESA sedan 1995. ESA är ett viktigt europeiskt samarbetsforum för forskning och utveckling. Finlands medlemskap i ESA har förstärkt det internationella samarbetet inom rymdforskning och rymdutveckling och gjort det möjligt för finländska rymdforskningsgrupper och den finländska rymdindustrin att delta i världsledande rymdmissioner och nydanade forskning. Genom ESA har finländska aktörer möjlighet att delta i stora gemensamma projekt och få globala referenser.

ESA har en årsbudget på 6,49 miljarder euro, varav medlemsländerna bidrar med 4,55 miljarder. Finlands andel av detta är cirka 28 miljoner euro per år.

En del av ESA:s finansiering är s.k. obligatoriska avgifter som bestäms enligt medlemsländernas bruttonationalprodukt och som går till bland annat den grundläggande verksamheten och vetenskapsprogrammet samt Guyanas rymdcenter. Dessa avgifter ansvarar arbets- och näringsministeriet för. De obligatoriska programmen står för cirka 12 miljoner euro av Finlands ESA-budget. 

En del av ESA:s finansiering från medlemsländerna är frivillig och bygger på medlemsländernas nationella styrkor och strategiska tyngdpunkter (frivilliga program). De frivilliga programbidragen till ESA finansieras av Business Finland. De utgör cirka 16,2 miljoner euro av Finlands ESA-budget per år. Finland har deltagit särskilt i program för fjärranalys, datakommunikation, navigering och säker användning av rymden samt i flera projekt inom det vetenskapliga programmet.

Enligt ESA:s industripolitik ska en del av deltagaravgifterna återgå till medlemslandet i form av beställningar till företag, forskningsinstitut och högskolor i landet. Utöver den återkopplingen gör finansieringen det även möjligt för finländare att arbeta i ESA och använda den gemensamma forskningsinfrastrukturen och testmiljöerna.

Finland anslöt sig från ingången av 2023 till Europeiska rymdorganisationens program för bemannade flygningar

ESA:s forskningsprogram Terrae Novae leder Europas mänskliga resa till Solar-systemet med robotar som föregångare och förfrågare. Rymdforskningen handlar om att resa längre bort och att återinföra nya erfarenheter och ny kunskap för att hjälpa oss på jorden. Mänskligheten kommer att dra nytta av nya upptäckter, ambitioner, vetenskap, inspiration och utmaningar.

ESA:s rymdaccelerator i Finland 

Sentinel1, Rovaniemi

Copernicus Sentinel-1-uppdraget tar oss över Lappland, Finlands största och nordligaste region, lagom till jul. Photo: ESA