EISCAT

EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) är en internationell vetenskaplig radarorganisation, som är specialiserad på mätningar i jordens atmosfär och i jonosfären, dvs. den översta delen av atmosfären. EISCAT erbjuder data till bland annat forskare inom rymdväder och plasmafysik. Dess mål är att erbjuda en hållbar och högklassig databas över jonosfäriska mätningar genom att utveckla och upprätthålla observationsfunktioner i samarbete med andra markstationsaktörer och aktörer som gör satellitbaserade mätningar. EISCAT ingår i ett globalt nätverk av radaranläggningar som använder inkoherent spridningsteknik.

EISCAT har radarantenner i Kiruna i Sverige, i Sodankylä i Finland samt i Tromsø och på Svalbard i Norge. Forskningsinstitutet i Tromsø har dessutom en jonosfärisk värme- och kortvågsradar. 

Följande sju länder är med i Eiscats verksamhet: Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Kina och Japan.