Galileo – Europeiska unionens satellitnavigeringssystem

Galileo är ett satellitnavigeringssystem som erbjuder användarna lokaliserings- och tidsuppgifter som en basservice som är öppen och avgiftsfri för alla. Dessutom erbjuder Galileo flera särskilda tjänster.

Se på YouTube: Video producerad av EUSPA - Galileo - länk till videon

Vad är Galileo?

Galileo är ett globalt satellitnavigeringssystem som har byggts upp av Europeiska unionen (EU). Det är det enda civilt drivna satellitnavigeringssystemet. Andra motsvarande globala system är det amerikanska GPS, det ryska GLONASS och det kinesiska BeiDou. Dessa system administreras av försvarsförvaltningarna.

EU och dess medlemsstater bestämmer om Galileo-systemets genomförande och användning. De mest kritiska tjänsterna i Galileo-systemet kan användas av EU:s medlemsstater även i krissituationer, vilket satellitnavigationssystem som administreras av andra aktörer inte kan garantera till hundra procent.

En betydande del av Galileo-systemets tjänster har varit tillgängliga sedan 2016. Avsikten är att bastjänsterna förklaras vara fullt införda under 2022. Beträffande myndighetstjänster och andra specialtjänster är tanken att Galileo ska vara fullt operativt år 2024. Arbetet med att utveckla systemet fortsätter även efter detta.

Många nyare terminaler, till exempel mobiltelefoner och smarta enheter för konsumenter, stöder redan Galileos tjänster. För att kunna använda tjänsterna på andra enheter krävs i vissa fall programvaruuppdateringar.


Galileos tjänster

Galileo-systemets nuläge

Största delen av de nya GNSS-terminalerna, såsom mobiltelefoner och navigatorer, utnyttjar redan Galileo vid sidan om andra GNSS-system för att generera positionsinformation.

I början av 2021 bestod Galileos satellitkonstellation av 22 operativa satelliter och en reservsatellit. Dessutom innehåller konstellationen två satelliter som på grund av ett uppskjutningsfel ligger i en elliptisk omloppsbana och som används som kompletterande element för de operativa satelliterna. I den slutliga konstellationen kommer det att finnas minst 24 operativa satelliter och tre reservsatelliter. Satelliterna är på en höjd på cirka 23 200 kilometer, på tre höjder i en omloppsbana runt jorden.

Utöver rymdsegmentet innehåller Galileo-systemet ett omfattande marksegment vars viktigaste delar är kontrollcentret (Galileo Control Centre, GCC) och säkerhetsövervakningscentret (Galileo Security Monitoring Centre, GSMC), som båda är redundanta, Ground Control Segment (GCS) som ansvarar för satellitkonstellationens driftkondition och Ground Mission Segment (GMS) som ansvarar för genereringen av satelliternas positions- och tidsinformation.

Europeiska kommissionen bygger upp och äger Galileo-systemet. Europeiska rymdorganisationen ESA leder forsknings- och utvecklingsarbetet och Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA ansvarar för förvaltningen av systemet. System och utrustning anskaffas genom underleverans av aktörer inom den europeiska rymdindustrin.

Mer information: gnss(at)traficom.fi