Aktörerna inom rymdförvaltningen

Uppgifter som hör samman med rymdverksamhet sköts i Finland av olika ministerier och myndigheter. Arbets- och näringsministeriet koordinerar verksamheten via delegationen för rymdärenden, dess sekretariat och dess beredningssektioner.