tähtiä avaruudessa

Rymdstrategin

Rymdstrategin ställer ambitiösa mål för den finländska rymdverksamheten

År 2025 Finland är världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här.    

Rymdstrategins vision stöds av konkreta åtgärder samt konkreta numeriska eller verbala mål inom tre teman: förutsättningar för marknadstillträde, internationellt påverkansarbete och forskning.

Finlands nationella rymdstrategi (på engelska)