Euroopan avaruusjärjestö ESA

ESA's Intermediate eXperimental Vehicle IXV

Euroopan avaruusjärjestö ESA osallistuu avaruussovellusten kehittämiseen ja toteuttaa laajoja avaruusprojekteja, joiden toteuttamiseen yksittäisellä Euroopan valtiolla ei ole mahdollisuuksia. ESA rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tuloksia hyödynnetään satelliiteissa ja niitä tukevissa maajärjestelmissä, muissa avaruuslaitteissa ja satelliittiaineistoa sekä palveluja hyödyntävissä sovelluksissa.

ESA:n rahoittamissa teknologiaprojekteissa kehitetään esimerkiksi elektroniikkajärjestelmiä ja -komponentteja, ohjelmistoja, materiaaleja ja tietoliikennejärjestelmiä.

  • Suomi osallistuu seuraaviin ESA:n ohjelmiin: kaukokartoitus, navigointi, tietoliikenne, teknologia (case: Turku Science Park), avaruustiede ja sovellukset.
  • ESA:n teknologiansiirto-ohjelmassa suomalaiset yritykset voivat löytää uusia ideoita tuotteen parantamiseksi tai prosessin tehostamiseksi. Tai saada teknologiansa tai osaamisensa ESA:n käyttöön.
  • ESA:n suomenkielinen blogi löytyy Tiedetuubista. Avaruustekniikkaan ja -tieteeseen keskittyneellä sivustolla on myös ESA:a laajemmin käsittelevä osio.
  • ESA Suomi -sivustolta löytyy tietoa Suomen avaruushistoriasta ja avaruustoiminnasta.
  • Kopernikus-kaukokartoitusohjelman (ent. GMES, Global Monitoring for Environment and Security) käyttäjäfoorumi.

Suomi on ollut Euroopan avaruusjärjestön ESA:n täysjäsen vuodesta 1995 lähtien. Suomen osuus ESA:n budjetista on vuosittain 20 miljoonaa euroa (0,6 prosenttia). Tästä summasta suurin osa tulee takaisin Suomeen tilauksina suomalaisille yrityksille ja tutkimuslaitoksille. ESA:n kautta ne voivat päästä mukaan laajoihin yhteishankkeisiin ja saada globaaleja referenssejä. Suomalaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja valmistamassa noin 20 eurooppalaista satelliittia.

Tutustu ESA:n verkkosivuihin tästä

Kuva: ESA