Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa avaruusstrategian toteuttamista

Suomen kansallinen avaruusstrategia päivitettiin syksyllä 2018 ottamaan huomioon alan murroksen. Ns. New Space Economy muuttaa alaa, kun piensatelliittien ja yksityisten laukaisupalvelujen kehittyminen mahdollistaa aiempaa edullisemman ja yksinkertaisemman pääsyn avaruuteen ja uudet globaalisti skaalautuvat liiketoimintamallit. Tässä murroksessa avaruusalan toimijat, roolit ja tekemisen tavat uudistuvat. Uudet yksityiset palveluntarjoajat täydentävät julkisesti rahoitettuja ja operoitavia satelliittijärjestelmiä. Suomalainen osaaminen on kehittynyt vuosikymmenten aikana kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle, joka on hyödynnettävissä avaruustoimintaan liittyvän maailmanlaajuisen murroksen yhteydessä.

Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa ja seuraa kansallisen avaruusstrategian toteuttamista. Neuvottelukunta asettaa strategian toimeenpanolle vuosittaiset prioriteetit ja laatii vuosiraportin strategiaan toimeenpanosta.

Avaruusasiain neuvottelukunnan vuosiraportti

Strategian toimeenpanon prioriteetit vuonna 2021 ovat: 

  • Avaruuden kestävä käyttö
  • EU-vaikuttaminen Suomen painopisteiden mukaisesti
  • Vihreä ja digitaalinen siirtymä
  • Turvallisuus
  • Tulevaisuuden teknologia- ja käyttötarpeiden ennakointi 
  • Osaamispohjan varmistaminen