Delegationen för rymdärenden styr genomförandet av rymdstrategin

Finlands nationella rymdstrategi uppdaterades hösten 2018 för att svara mot de stora förändringarna inom rymdsektorn. Den så kallade nya rymdekonomin, New Space Economy, förändrar branschen i och med att utvecklingen av små satelliter och privata uppsändningstjänster möjliggör allt billigare och enklare tillträde till rymden och nya globalt skalbara affärsmodeller. I denna omvälvning förändras aktörerna, rollerna och arbetssätten inom rymdsektorn. Nya privata tjänsteleverantörer kompletterar offentligt finansierade och opererade satellitsystem. Den finländska kompetensen har under årtiondenas gång utvecklats till att i dag hålla internationellt konkurrenskraftig nivå, och den kommer till användning i samband med den globala omvälvningen inom rymdverksamheten.

Delegationen för rymdärenden styr och följer genomförandet av den nationella rymdstrategin. Delegationen sätter upp årliga prioriteringar för genomförandet av strategin och sammanställer en rapport om genomförandet av strategin.

Under 2021 är prioriteringarna för genomförandet av strategin följande: 

  • Hållbar användning av rymden
  • Framlyftande av Finlands prioriteringar på EU-nivå 
  • En grön och digital övergång
  • Säkerhet
  • Förutseende av framtida teknik- och användningsbehov 
  • Stärkande av kompetensbasen