Hyppää sisältöön

ESERO Finland -toiminnalla kehitetään suomalaisten tiede- ja teknologiaosaamista

ESERO (European Space Education Resource Office) on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkeä kanava opetusalan yhteisöjen tukemiseksi. ESERO:n toiminnoilla edistetään lasten ja nuorten tiedeoppimista ja lisätään kiinnostusta avaruustiedettä ja -teknologiaa kohtaan.

Avaruus kiehtoo, se herättää yleistä mielenkiintoa, ja sen tiede- ja teknologia-alat ovat osa arkeamme muun muassa säähavainnoinnin ja paikannusteknologian kautta. Avaruus on lisäksi helposti lähestyttävä sekä itsenäiseen tutkimiseen ja havainnointiin inspiroiva. Avaruusala tuo tietoisuuteemme myös ajankohtaista tutkimusta, innovaatioita ja uutta teknologiaa sekä kestävän kehityksen periaatteita. Ala kasvattaakin suomalaisten tiedepääomaa, jolla tarkoitetaan tiedeymmärryksen, -asenteiden ja -taitojen summaa, jota kartutamme läpi elämän.  

Lapsille ja nuorille avaruusala tuo esiin roolimalleja sekä koulutuspolku- ja uramahdollisuuksia. Tiedeoppimisen tukemiseen Euroopan avaruusjärjestö ESA koordinoi jäsenvaltioittensa ESERO-toimintaa. Yli kahdessakymmenessä jäsenvaltiossa STEM- (Science, Technology, Engineering, Math) osaamista kehitetään avaruusteemasta ammentavilla opettajankoulutuksilla, kouluprojekteilla, kilpailuilla, oppimateriaaleilla ja luokkahuoneaktiviteeteilla sekä tietoisuutta lisäävillä tapahtumilla. 

Opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin hyödyntävät ESERO Finlandin tarjoamia koulutuspolkuja

Vuosittain ESEROt kouluttavat keskimäärin 50 000 eurooppalaista opettajaa, ja tavoittavat yli 1,6 miljoonaa oppilasta tiedekasvatustoimintojen pariin. Suomen oma ESERO-yksikkö – ESERO Finland – perustettiin vuonna 2021. Suomi kuului tätä ennen pohjoismaalaiseen Nordic-ESERO-yhteisöön. Tiedekeskus Heureka koordinoi ESERO Finland -toimintaa Suomessa, ja ruotsinkielisestä ulottuvuudesta vastaa Åbo Akademi Skolresurs. Laajan ESERO Finland -verkostojäsenistön ansiosta toiminta on maan kattavaa ja kaksikielistä.

ESA:n Space for Education 2030 (S4E 2030) -ohjelman tavoitteiden mukaisesti ESERO Finlandin ilmiölähtöiset ja monialaiset toiminnot inspiroivat avaruusaloille vahvistaen tiede- ja teknologiataitoja. Toiminnot ylittävät rohkeasti oppiainerajoja, kannustavat vuorovaikutukseen, jatkuvaan oppimiseen, kestävään kehitykseen sekä tutkitun tiedon ja teknologian äärelle. Opettajille suunnataan tiedekasvatustoimintoja varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, ja kiinnostusta herättäviä tapahtumia järjestetään koululaisille, opettajille, nuorille sekä perheille. Lapsille ja nuorille ESERO Finland esittelee houkuttelevasti avaruusalalle johtavia koulutuspolkuja sekä uramahdollisuuksia ja rohkaisee nuoria jatkamaan opintoja ja uraa STEM-aloilla. 

Nuoria innostetaan esimerkiksi kouluprojekteilla sekä kansallisilla ja kansainvälisillä kilpailuilla. ESA:n 14–19-vuotiaiden CanSat-tölkkisatelliittikilpailu huipentuu vuosittain kansainväliseen loppukilpailuun. ESERO Finlandin verkostoyhteistyönä Suomen osakilpailu järjestetään Vaasassa. CanSat on täysin toimiva satelliitin pienoismalli ja se rakennetaan juomatölkkiin. Pienoisraketin kyydissä CanSat lähetetään yläilmoihin keräämään tutkimuksellista havaintotietoa kuten lämpötilaa ja ilmanpainetta. 

Nuoret vastaavat itse kaikista kilpailuprojektin osista: tutkimustehtävän valitsemisesta, CanSat-tölkkisatelliitin laskeutumisen kestävästä ulkoasusta, osien ja komponenttien asentamisesta, mittausten ohjelmoinnista, aineiston keruusta, laukaisuun valmistautumisesta ja kerättyjen tietojen analysoinnista. Euroopan laajuinen CanSat-kilpailu kehittää nuorten STEM-, kädentaito-, vuorovaikutus-, ohjelmointi- ja tieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja projektioppimisen avulla. 
 

Nuoret lähettävät CanSat-tölkkisatelliitit yläilmoihin pienoisrakettien kyydissä (Kuva: ESERO Finland)


ESERO Finlandin ilmiölähtöiset ja monialaiset opettajien täydennyskoulutukset ylittävät oppiainerajoja, kannustavat kestävään kehitykseen ja vahvistavat opetusalan ammattilaisten tietoa ja digitaalisten sovellusten käyttötaitoja. Avaruustutkimus ulottuu laajasti eri tieteisiin, ympäristöön, ekologisen vastuullisuuden periaatteisiin ja teknologiakasvatukseen, joten sen linkittäminen eri opetusasteiden opetussuunnitelmien tavoitteiden opetukseen on luontevaa. 

Maan tarkkailu -koulutuksessa tutkitaan ja havainnoidaan esimerkiksi Maan ilmiöitä satelliittikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien käytöstä havaintovälineenä, antaa tietoa säästä, ilmastosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista esimerkiksi jäätiköihin, viljelyaloihin tai Suomenlahden leväkukintoihin.

Mielenkiintoisia avaruuteen liittyviä tapahtumia on mukavasti tarjolla

ESERO Finlandin inspiroivasti avaruusalaa esittelevät tapahtumat ovat kaikille suunnattuja. Tiedekeskus Heurekasta on esimerkiksi kolmesti otettu suora videopuheluyhteys Maan kiertoradalla kulkevalle kansainväliselle avaruusasemalle. Vuonna 2016 puheluun vastasi suomalaissukuinen astronautti Timothy Kopra ja joulukuussa 2017 italialainen astronautti Paolo Nespoli. Joulukuussa 2023 tanskalainen astronautti Andreas Mogensen vastaili puhelun aikana suomalaisten koululaisten ennakkoon lähettämiin avaruus- ja teknologia-aiheisiin kysymyksiin. Avaruusteemaisissa tapahtumissa yleisö pääsee vuorovaikutukseen asiantuntijoiden kanssa, tutkimaan avaruuteen liittyviä ilmiöitä ja teknologisia toteutuksia itse kokeilemalla, tekemällä ja rakentamalla sekä seuramaan teemaan liittyviä tiede-esityksiä.

ESERO Finland -verkostossa ovat mukana Heureka, Åbo Akademi Skolresurs, Tiedekeskus Tietomaa, Turun yliopiston Tiedekeskus, Joensuun Tiedeseura ry/ SciFest, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Aalto-Junior, Arctic Astronautics, Kupla Productions, Tiedeopetusyhdistys ry, Helsingin Observatorio sekä Tiedekasvatuskeskus, Lappeenrannan Juniversity, LUMA-keskus Lappi, Arktinen keskus ja Arktikum tiedekeskus, LUMA-keskus Pohjanmaa, Avaruuspuisto Väisälä, Suomen Avaruustutkimusseura ja Taivo Productions. Hanketta toteutetaan ESA Educationin, Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Magnus Ehrnroothin säätiön tuella.

FM Jutta Kujasalo, tiedekeskus Heurekan ohjelmatuotantopäällikkö, ESA:n ACE (Advisory Committee on Education) -delegaatti, aiemmin Nordic-ESERO National Point of Contact -koordinaattori ja nykyään ESERO Finlandin alullepanija sekä vastuullinen ohjaaja
 

Lisätietoja:

[email protected]
www.esero.fi
European Space Education Resource Office
The European Space Agency
Edugalaxen
 

Jutta Kujasalo Ohjelmatuotantopäällikkö, Tiedekeskus Heureka