Hyppää sisältöön

EU:n avaruuslakialoite: lakiehdotusta odotetaan viimeistään huhtikuussa 2024

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 14.2.2024 12.15
Uutinen

Ehdotuksessa esitettäisiin yhteisiä EU:n sääntöjä avaruustoiminnan turvallisuudesta, häiriönsietokyvystä ja kestävyydestä.

Lakialoite

Euroopan komission prioriteetteihin vuodelle 2024 sisältyy aloite Euroopan Unionin (EU) avaruuslaista (EU Space Law). Ehdotuksessa esitettäisiin yhteisiä EU:n sääntöjä avaruustoiminnan turvallisuudesta, häiriönsietokyvystä ja kestävyydestä. Tammikuussa 2024 saatujen tietojen mukaan tavoiteaikatauluna olisi, että lakiehdotus julkaistaisiin viimeistään huhtikuun alkupuoliskolla. 

Alustavat sidosryhmäkuulemiset ja alustavat näkemykset aloitteeseen

Komissio on vastuussa uusien EU-lakien suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. Kaiken EU-lainsäädännön tulisi ajaa koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin EU-lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Syyskuun 2023 lopulla komissio julkaisi kohdennetun sidosryhmäkuulemisen EU Space Law -aloitteeseen liittyen. Kyseinen verkkokysely oli avoinna 2.11.2023 saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 25.10.2023 konsultaatiotilaisuuden kotimaassa aloitetta koskien. Tilaisuuden tarkoituksena oli kannustaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita vastaamaan komission verkkokyselyyn sekä saada tietoa kotimaisen toimijakentän alustavista kannoista lakialoitteeseen. 

Suomen non-paper

Komissiolta saatujen alustavien tietojen pohjalta sekä kotimaisessa konsultaatiotilaisuudessa saatua palautetta hyödyntäen työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin loppuvuodesta 2023 dokumentti (”non-paper”), jossa esitetään lakialoitteeseen liittyviä huomioita ja kysymyksiä. Non-paperista keskusteltiin Suomessa poikkihallinnollisesti sekä myös komission ja muiden valtioiden kollegoiden kanssa. Non-paper viimeisteltiin tammikuussa 2024 ja lopullinen versio lähetettiin komissiolle ja muille EU:n jäsenmaille 1.2.2024. Non-paperin voit lukea tästä

Mitä seuraavaksi?

Saatujen tietojen mukaan komissio jatkaa lakiehdotuksen ja vaikutusten arvioinnin tekoa alkuvuoden 2024 ja tavoitteena on, että ehdotus julkaistaisiin viimeistään huhtikuun alussa. Ehdotuksen julkaisun jälkeen jäsenmaat muodostavat oman kantansa kyseiseen ehdotukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi kannanmuodostusta Suomessa. EU Space Law -ehdotuksen julkaisun jälkeen sen käsittely jatkuu neuvotteluvaiheella jäsenmaiden virkaedustajista koostuvassa EU:n neuvoston avaruustyöryhmässä. 

Suomessa EU-lainsäädäntöehdotukset lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmällä (U-kirjelmä). EU Space Law -ehdotusta koskeva kirjelmä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja lopullisesti sen sisällöstä ja eduskuntaan lähettämisestä päätetään valtioneuvoston yleisistunnos-sa.

Suomen kannanmuodostuksessa työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii tiiviiseen sidosryhmäyhteistyöhön jatkossakin. EU Space Law -aloitetta koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä ministeriön avaruustiimiin. Erityisen toivottavaa on kuulla avaruussektorin toimijoiden näkemyksiä, mikäli sitä ei ole ilmaistu 25.10.2023 pidetyn konsultaatiotilaisuuden yhteydessä tai jos jo ilmaistuihin kantoihin on lisättävää tai päivitettävää.


Lisätietoja:

Yleisesti EU-lainsäädäntöprosesseista:
Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen
Lainsäädännön vaiheet

Tietoa EU Space Law -aloitteesta komission sivuilla