Hyppää sisältöön

Euroopan avaruusohjelmavirasto EUSPA järjesti työpajan Helsingissä

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 29.9.2023 13.37
Uutinen

Avaruusdata ja avaruussidonnaiset palvelut ovat vakiintuneet hallinnollisten toimijoiden korvaamattomiksi työkaluiksi. Esimerkiksi diplomaattien ja meriviranomaisten työssä avaruuspalvelut ovat yhä kriittisemmässä asemassa. Avaruuskyvykkyydet kuten satelliittiviestintä, paikannus tai havaintotoiminta tarjoavat EU:lle kustannustehokkaan työkaluston turvallisuuspoikkeamien hallitsemiseksi, ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi ja kansalaistensa hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry järjesti Euroopan Unionin avaruusohjelmavirasto EUSPA:n kanssa kansallisen työpajan Helsingissä 20.9.2023. Työpajassa EUSPA:n toiminnanjohtaja Rodrigo da Costa vastasi tietotarpeisiin ja korosti avaruussidonnaisten palveluiden kasvavaa merkitystä. Tässä yhteydessä da Costa mainitsi mm. Galileo:n, Copernicuksen ja tulevaisuudessa myös GOVSATCOM:n ja IRIS2:n tarjoamia palveluita.

"Yksi Suomen avaruuspolitiikan kulmakiviä on uusien avaruusalan yritysten laajamittainen toiminta. EUSPA:n työpaja tarjosi arvokkaan mahdollisuuden oppia lisää Suomen ja EU:n välisistä keskeisistä hyödyntämismahdollisuuksista avaruussektorilla", kommentoi Ilona Lundström, Avaruusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja. 

Resilienssi ja luotettavuus Galileo Public Regulated Service -palvelussa

Galileon Public Regulated Service (PRS) on kryptattu navigointijärjestelmä, joka on suunniteltu hallinnollisille käyttäjille ja sensitiivisille sovelluksille. PRS mahdollistaa resilientin ja luotettavan navigoinnin, erityisesti tilanteissa, joissa muut navigointipalvelut eivät ole saatavilla tai ovat jostain syystä vaarantuneet. Toisin kuin Galileo Open -palvelussa, PRS:ssä on ainutlaatuinen signaali- ja järjestelmärakenne, joka parantaa sen vastustuskykyä häirintä- ja huijaushyökkäyksille. EUSPA osallistuu aktiivisesti PRS-käyttäjäsegmentin kehittämiseen vastatakseen käyttäjien tarpeisiin ja edistääkseen sen turvallista ja laajaa käyttöä. Samanaikaisesti EUSPA jatkaa Galileo-palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa. Galileo High Accuracy Service on ollut saatavilla tammikuusta 2023 lähtien, ja uusi Open Service with Navigation Message Authentication (OSNMA) on suunniteltu saataville vuoden 2024 alussa.

Turvallinen yhteys missä ja milloin tahansa

Satelliittiviestintä on strateginen voimavara Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet mantereen rajoilla ovat korostaneet tarvetta turvalliselle, vahvalle ja nopeasti käyttöönotettavalle satelliittiviestintäkyvykkyydelle. 

Vastatakseen tähän haasteeseen Euroopan komissio on lanseerannut uuden lippulaiva-projektin turvallista viestintää ja suurikapasiteettista yhteyttä varten nimeltään "IRIS2" (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Uusi moni-orbitaalinen satelliittikonstellaatio yhdistää matalan kiertoradan (LEO), geosynkronisen kiertoradan (GEO) ja keskikorkean kiertoradan (MEO) satelliittien tarjoamat edut tarjotakseen turvallisia viestintäpalveluita ja laajakaistayhteyksiä eurooppalaisille kansalaisille, yksityisille yrityksille ja viranomaisille missä tahansa maailmassa.

"EU:n avaruusohjelman navigointi-, havainnointi- ja viestintäkyvykkyydet tarjoavat monipuolisia soveltamismahdollisuuksia hallinnolliseen käyttöön. Ne voivat muun muassa tukea kriittisen infrastruktuurin hallintaa tai turvallisuusoperaatioita syrjäisillä alueilla", toteaa EUSPA:n toimitusjohtaja Rodrigo da Costa.

Copernicus tarjoaa kokonaiskuvan

Usein Copernicukseen viitataan "Euroopan silminä Maahan": EU:n Maan havainnointiohjelma tuottaa yli 16 teratavua optista ja in-situ-dataa, jotka käännetään runsaaksi informaatioksi kuuden temaattisen palvelun kautta.

Vaikka kaikkia palveluita käytetään laajasti hallinnollisten toimijoiden, kuten CAP-maksuvalvontaviranomaisten tai ympäristöministeriöiden (esim. C3S) toimesta, Copernicuksen turvallisuuspalvelu ja siihen liittyvät osat, kuten Meri- ja Rajavalvontapalvelut, ovat muodostuneet lainvalvontaviranomaisten suosituiksi turvallisuustyökaluiksi.

EUSPA: Seuraavan sukupolven valtiollisten avaruussovellusten toimittaminen

Fiammetta Diani, EUSPA:n markkina-, sovellus- ja innovaatio-osaston johtaja, korosti työpajassa myös EUSPA:n missiota edistää avaruusalan yrityksiä: "EUSPA tukee yrittäjiä sekä muita yksityisiä ja julkisia toimijoita tarjoamalla heille mm. rahoituspalveluita ja markkinatuntemuksen osaamista. Tämä tähtää satelliittiviestintää, navigointia ja Maan havainnointia yhdistäviin ratkaisuihin, joita voi hyödyntää moninaisten haasteiden ratkaisemisessa sekä EU-kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä."

Horizon Europe -ohjelman kautta EUSPA rahoittaa tutkimus- ja innovaatioprojekteja, jotka ovat lupaavia toimittamaan korkeatasoisia avaruussovelluksia valtiollisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Seuraava Horizon Europe -haku käynnistyy vuoden 2023 viimeisellä kolmanneksella.

Uutisen valmisti Euroopan unionin avaruusohjelman virasto EUSPA

© EUSPA: EUSPA:n toimitusjohtaja Rodrigo da Costa piti puheen EUSPA:n työpajassa Helsingissä.