Hoppa till innehåll

Europeiska rymdprogrambyrån organiserade en workshop i Helsingfors

SpaceFinland
Utgivningsdatum 29.9.2023 13.37
Nyhet

Tillgång till rymddata och tjänster har blivit en absolut nödvändighet för offentliga aktörer, från diplomatiska uppdrag till marina myndigheter. Rymdkapacitet såsom satellitkommunikation, satellitnavigering eller jordobservation, utgör ett kostnadseffektivt sätt för unionen att hantera säkerhetshändelser, mildra effekterna av klimatförändringar och säkerställa medborgares välbefinnande.

Föreningen för Finlands försvars- och rymdindustrier - AFDA ordnade tillsammans med Europeiska unionens byrå för rymdprogram EUSPA en nationell workshop i Helsingfors den 20 september 2023. Vid workshopen besvarade Rodrigo da Costa, verksamhetsledare för EUSPA, informationsbehoven och lyfte fram den ökande betydelsen av att använda rymdbaserade tjänster erbjudna av Galileo, Copernicus och i framtiden GOVSATCOM och IRIS2.

"En av hörnstenarna i Finlands rymdpolitik är att nya rymdföretag och start-ups bedriver omfattande verksamhet. EUSPA:s workshop erbjöd en värdefull möjlighet att lära sig mer om relevanta möjligheter för samverkan mellan finska företag och EU inom rymdsektorn," bekräftade Ilona Lundström, ordförande för Finlands delegationen för rymdärenden.
 

Motståndskraft och tillförlitlighet med Galileos Offentliga Reglerade Tjänst

Galileos Offentliga Reglerade Tjänst (PRS) är ett krypterat navigeringssystem utformat för administrativa användare och känsliga applikationer. PRS möjliggör resilient och pålitlig navigering, särskilt i situationer där andra tjänster är otillgängliga eller har äventyrats av någon anledning. Till skillnad från Galileos öppna tjänst har PRS en unik signal- och systemarkitektur som ökar dess motståndskraft mot skadlig inblandning, som t.ex. störning och jamming. EUSPA deltar aktivt i utvecklingen av PRS-användarsegmentet för att tillgodose användarnas behov och främja en säker och omfattande användning av segmentet. Samtidigt fortsätter EUSPA att utveckla och underhålla av Galileotjänsterna. Galileo High Accuracy Service har funnits tillgänglig sedan januari 2023 och den nya öppna tjänsten  Navigation Message Authentication (OSNMA) har planerats bli tillgänglig i början av 2024.
 

Säker anslutning var som helst, när som helst

Satellitkommunikation är en strategisk tillgång för unionen och dess medlemsstater. Den senaste tidens geopolitiska spänningar längs kontinentala gränser har visat behovet av en säker, robusta och snabbt utplacerbar satellitkommunikationskapacitet.

För att möta denna utmaning introducerade Europeiska kommissionen ett nytt flaggskeppsprogram för säker kommunikation och högkapacitetsanslutning kallat "IRIS2" (Infrastruktur för Resilience, Interconnectivity och Security by Satellite). Den nya satelllitkonstellationen med flera omloppsbanor kombinerar fördelarna med satelliterna i låg omloppsbana (LEO), geostationär omloppsbana (GEO) och omloppsbana i mediumhöjd (MEO) för att tillhandahålla säkra kommunikationstjänster och bredbandsanslutningar till europeiska medborgare, privata företag och myndigheter var som helst i världen.

"EU:s rymdprogram kommer att öppna en mängd möjligheter och tillämpningar för administrativ användning inom navigation, jordobservation och säker kommunikation. De kan stödja förvaltningen av kritisk infrastruktur eller säkerhetsoperationer i avlägsna områden, bland annat", säger EUSPAs verksamhetsledare Rodrigo da Costa.
 

Copernicus erbjuder helhetsbilden

Copernicus kallas ofta som "Europas ögon på jorden”: EU:s jordobservationsprogram genererar över 16 terabyte optiska och in-situ-data som översätts till rik information genom sex tematiska tjänster.

Även om alla tjänster används i stor utsträckning av administrativa aktörer såsom CAP betalningskontrollmyndigheter eller miljöministerier (t.ex. C3S), har säkerhetstjänsten Copernicus och dess respektive komponenter, såsom sjöfarts- och gränskontrolltjänster, blivit populära säkerhetsverktyg för brottsbekämpande myndigheter.
 

EUSPA: Leverans av nästa generations statliga rymdtillämpningar

Fiammetta Diani, chef för EUSPA:s marknads-, applikations- och  och innovationsavdelning, betonade på workshopen EUSPA:s uppdrag att främja företag inom rymsektornr. "EUSPA stödjer entreprenörer och andra privata och offentliga aktörer genom att erbjuda dem till exempel finansiella tjänster och markandskunskap. Detta syftar till lösningar som förenar satellitkommunikation, navigering och jordobservation och som kan utnytjjas för att lösa många olika utmaningar och främja EU-medborgarnas säkerhet och välfärd."

EUSPA finansierar  forsknings- och innovationsprojekt genom programmet Horizon Europe som lovar att leverera avancerade rymdapplikationer för statliga aktörer. Nästa ansökningsomgång för Horizon Europe inleds under det sista kvartalet av 2023.

Nyhetsartikel tillhandahållen av Europeiska unionens byrå för rymdprogrammet.© EUSPA: EUSPA:s verksamhetsledare Rodrigo da Costa höll ett tal vid EUSPA:s workshop i Helsingfors.