Hyppää sisältöön

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto julkaisee uuden markkinaraportin kaukokartoituksesta ja satelliittinavigoinnista

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 1.2.2022 16.05
Uutinen

EU:n avaruusohjelma on liiketoiminnan kasvun mahdollistaja, joka piristää taloutta ja edistää innovaatioita. EUSPAn kaukokartoitukseen ja GNSS-järjestelmään keskittyvä markkinaraportti on tärkeä opas kaikille, jotka pyrkivät sisällyttämään EU:n satelliittinavigointi- ja kaukokartoitusteknologian liiketoimintasuunnitelmaansa ja kehittämään uusia avaruussovelluksia toimintaketjun loppupäässä.

Yhteiskunta tukeutuu aiempaa enemmän innovatiivisiin ratkaisuihin, joilla hoidetaan massadataparadigmaa, reagoidaan luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja lievennetään niitä, hillitään tautien leviämistä ja vahvistetaan jokapäiväistä elämää tukevaa maailmanlaajuista toimitusketjua. Kaukokartoituksen (EO) ja maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) tiedoista on tulossa yhä tärkeämpiä näille innovatiivisille ratkaisuille sellaisten kymmenien uusien tai jo käytössä olevien sovellusten avulla, joita kansalaiset, yritykset, valtiot, teollisuus, kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt ja tutkijat kaikkialla maailmassa käyttävät. Vuonna 2021 GNSS:n ja kaukokartoituksen tuotantoketjun loppupään markkinat tuottivat yli 200 miljardin euron tulot, ja niiden odotetaan nousevan lähes puoleen biljoonaan euroon seuraavan vuosikymmenen aikana.

EUSPAn asiantuntijat laativat EUSPAn kaukokartoitukseen ja GNSS-järjestelmään keskittyvän markkinaraportin parantaakseen avaruusteknologian arvostusta ja hyödyntämistä. Kattavassa tutkimuksessa esitetään analyyttistä tietoa dynaamisista GNSS-järjestelmien ja kaukokartoituksen markkinoista sekä perusteellisia analyyseja uusimmista maailmanlaajuisista suuntauksista ja kehityksestä havainnollistettujen esimerkkien ja käyttötapausten avulla. Raportti tarjoaa myös kehittyneisiin ekonometrisiin malleihin perustuen GNSS-toimitusten ja kaukokartoitustulojen markkinakehitysennusteita vuoteen 2031 saakka.

Raportissa korostetaan Galileo/EGNOS- ja Copernicus-ohjelmien osalta avaruusdatan keskeistä roolia 17 markkinasegmentissä, mukaan lukien maatalous; ilmailu ja ilma-alukset; biologinen monimuotoisuus; ekosysteemit ja luonnonpääoma; ilmastopalvelut; kuluttajaratkaisut, matkailu ja terveys; hätätilanteiden hallinta ja humanitaarinen apu; energia ja raaka-aineet; ympäristövalvonta; kalastus ja vesiviljely; metsäteollisuus; infrastruktuuri; vakuutukset ja rahoitus; meri- ja sisävesiväylät; rautatiet; tie- ja autoteollisuus; kaupunkikehitys ja kulttuuriperintö sekä avaruusteollisuus.

Raportin pääkohtia

  • Maailmanlaajuiset vuotuiset GNSS-vastaanotintoimitukset kattavat 2,5 miljardia yksikköä vuoteen 2031 mennessä, ja suurin osa niistä on kuluttajaratkaisut- sekä matkailu ja terveys -segmenttiin kuuluvia sovelluksia. Näiden osuus maailmanlaajuisista vuosittaisista lähetyksistä on noin 92 prosenttia.
  • Kaukokartoituksen osalta maatalouden, kaupunkikehityksen ja kulttuuriperinnön tai energian ja raaka-aineiden kaltaisten suurimpien markkinoiden lisäksi vakuutus- ja rahoitusalalla odotetaan seuraavan vuosikymmenen aikana nopeinta kasvua (21 prosenttia yhdistetystä vuotuisesta kasvuvauhdista) sekä kaukokartoitustietojen että lisäarvopalveluista saatavien tulojen osalta.
  • Tarjonnan näkökulmasta tarkasteltuna Euroopan teollisuuden osuus maailmanlaajuisista kaukokartoituksen tuotantoketjun loppupään markkinoista on yli 41 prosenttia ja maailmanlaajuisista GNSS:n tuotantoketjun loppupään markkinoista 25 prosenttia.

”EU:n avaruusohjelmasta, jonka kärjessä ovat toisaalta Galileo- ja EGNOS-järjestelmät ja toisaalta Copernicus-ohjelma, on tullut merkittävä tekijä toimintaketjun loppupään avaruussovellusmarkkinoilla. Käyttäjälähtöisenä virastona annamme sisäpiiritietoa markkinoiden kehityksestä käyttäjillemme, jotka ovat innovoijia, yrittäjiä, investoijia, akateemisia tutkijoita, piirisarjojen valmistajia tai keitä tahansa, jotka ovat kiinnostuneita avaruusalasta toimintansa arvon kasvattamiseksi. Eurooppalaisen GNSS:n ja kaukokartoituksen lisäarvo ja keskeiset erottelevat tekijät esitellään sekä erikseen että synergiassa keskenään. Tiedän, että raportista on paljon hyötyä ja inspiraatiota niille, jotka edistävät EU:n talouskasvua”, toteaa EUSPAn toimitusjohtaja Rodrigo da Costa.

Raportti on ladattavissa täältä

Tietoa Euroopan unionin avaruusohjelmavirastosta (EUSPA)

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto (EUSPA) tarjoaa turvallisia ja suojattuja Euroopan satelliittinavigointipalveluja, edistää Galileon, EGNOSin ja Copernicuksen tietojen ja palvelujen kaupallista hyödyntämistä sekä koordinoi EU:n tulevaa valtiollisen satelliittiviestinnän (GOVSATCOM) ohjelmaa. EUSPA vastaa EU:n avaruusohjelman kaikkien komponenttien turvallisuusjärjestelyn hyväksynnästä. EUSPA edistää innovatiivisen ja kilpailukykyisen avaruusalan kehittämistä ja tekee yhteistyötä koko EU:n avaruusyhteisön kanssa. Näin se myötävaikuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja digitaaliseen siirtymään sekä unionin ja sen kansalaisten turvallisuuteen ja vahvistaa samalla unionin autonomiaa ja sietokykyä.