Hoppa till innehåll

Ny marknadsrapport om jordobservation och satellitnavigering från EUSPA

SpaceFinland
Utgivningsdatum 1.2.2022 16.05 | Publicerad på svenska 1.2.2022 kl. 16.23
Nyhet

EU:s rymdprogram skapar affärsmöjligheter, stimulerar ekonomin och höjer ribban för innovationskraften. Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) offentliggör en ny marknadsrapport om jordobservation och globala system för satellitnavigering – en unik informationskälla för dig som vill använda EU:s teknik för satellitnavigering och jordobservation inom ramen för din affärsplan och utveckla nya rymdtillämpningar för nedströmsmarknaden.

Samhället har aldrig tidigare varit så beroende av innovativa lösningar för att hantera de problem världen står inför. Sådana lösningar behövs exempelvis för att lösa paradigmskiftet inom stordata, reagera på och mildra naturkatastrofer och människoorsakade katastrofer, hejda spridningen av sjukdomar och stärka de globala leveranskedjor som ligger till grund för våra dagliga liv. Jordobservationsdata och data från det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) blir allt viktigare informationskällor för de många innovativa lösningar i form av tillämpningar som för närvarande håller på att utvecklas eller som redan används av privatpersoner, företag, regeringar, industrier, internationella organisationer, icke-statliga organisationer och forskare runt om i världen. Under 2021 genererade nedströmsmarknaden för GNSS och jordobservation intäkter på över 200 miljarder euro. För det kommande årtiondet väntas intäkterna inom denna bransch uppgå till nästan en halv biljon euro.

För att lyfta fram rymdteknikens fulla potential och visa hur man kan dra nytta av den har EUSPA:s experter sammanställt en marknadsrapport om jordobservation och globala system för satellitnavigering (EUSPA EO and GNSS Market Report). Den bygger på en uttömmande studie och ger analyserande information om de dynamiska marknaderna för GNSS och jordobservationssystem, tillsammans med djupgående analyser av de senaste globala trenderna och den senaste globala utvecklingen samt åskådliggörande exempel och användningsfall. Rapporten innehåller även prognoser som bygger på avancerade ekonometriska modeller och som ger en bild av hur marknadsutvecklingen för GNSS-leveranserna kommer att se ut och hur stora intäkterna från jordobservationssystemen väntas bli fram till 2031.

Rapporten fokuserar på Galileo/Egnos samt Copernicus och lyfter fram den viktiga roll som satellit- och rymddata har inom 17 marknadssegment, nämligen jordbruk, luftfart och drönare, biologisk mångfald, ekosystem och naturkapital, klimattjänster, konsumentlösningar, turism och hälsa, katastrofhantering och humanitärt bistånd, energi och råvaror, miljöövervakning, fiske och vattenbruk, skogsbruk, infrastruktur, försäkring och ekonomi, sjöfart och inre vattenvägar, järnväg, vägar och fordon, stadsutveckling och kulturarv samt rymdfart.

Viktiga slutsatser i rapporten

  • År 2031 väntas den globala leveransen av GNSS-mottagare omfatta 2,5 miljarder enheter. Det kommer främst att röra sig om tillämpningar för segmentet konsumentlösningar, turism och hälsa, som kommer att stå för ungefär 92 procent av de globala årliga leveranserna.
  • På området jordobservation kommer den snabbaste tillväxten under det kommande årtiondet – om man bortser från de största marknaderna, såsom jordbruk, stadsutveckling och kulturarv eller energi och råvaror – att ske inom segmentet försäkring och ekonomi (med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 21 procent), och detta gäller både jordobservationsdata och relaterade mervärdestjänster.
  • Ur ett försörjningsperspektiv står den europeiska industrin för över 41 procent av den globala nedströmsmarknaden inom jordobservation och 25 procent av den globala GNSS-nedströmsmarknaden.

– EU:s flaggskeppsprogram inom rymdforskning står på tre ben: Galileo och Egnos å ena sidan och Copernicus å den andra sidan. Programmet har blivit en viktig förutsättning för nedströmsmarknaden för rymdtillämpningar. Vi är en användarorienterad byrå. Därför tillhandahåller vi denna ”insiderinformation” om marknadsutvecklingen till våra användare, som kan vara allt från innovatörer, entreprenörer och investerare till akademiska forskare och chipsettillverkare. Men rapporten kan även vara användbar för vem som helst som vill använda rymdteknik för att tillföra värde till sin verksamhet. Mervärdena och de viktigaste differentieringsfaktorerna med de europeiska GNSS-systemen och jordobservationssystemen förklaras, både som separata delar och i fråga om synergieffekter när de används tillsammans. Jag är övertygad om att rapporten kommer att vara både inspirerande och till stor nytta för alla dem som bidrar till EU:s ekonomiska tillväxt, säger Rodrigo da Costa, EUSPA:s verkställande direktör.

Rapporten kan laddas ner här

Om Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) tillhandahåller säkra och tillförlitliga europeiska satellitnavigeringstjänster, främjar kommersialiseringen av uppgifter och tjänster inom ramen för Galileo, Egnos och Copernicus och samordnar Govsatcom som är EU:s kommande program för statlig satellitkommunikation. EUSPA ansvarar för säkerhetsackrediteringen av alla programkomponenter inom EU:s rymdprogram. Genom att främja utvecklingen av en innovativ och konkurrenskraftig rymdsektor och samarbeta med alla berörda parter bidrar. EUSPA till den europeiska gröna given, den digitala omställningen, unionens och medborgarnas säkerhet samt unionens självständighet och motståndskraft.