Hyppää sisältöön

Kohti Kuuta: Euroopan avaruusjärjestön exploraatio-ohjelma Terrae Novae käynnisti ideahaun - Suomellakin laaja osallistumismahdollisuus

SpaceFinland
Julkaisuajankohta 26.9.2023 16.41
Uutinen
© ESA

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n exploraatio-ohjelman ”Terrae Novae” alla on käynnistetty ideahaku, johon myös suomalaisilla tutkimus- ja oppilaitoksilla sekä yrityksillä on laaja osallistumismahdollisuus. Ideakilpailussa haetaan ehdotuksia Kuuta tutkiville pienmissioille. Missioehdotuksia otetaan vastaan kahdentoista viikon ajan.

Mistä on kyse?

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n exploraatio-ohjelma Terrae Novae:n visiona on edistää ihmiskunnan etenemistä aurinkokuntaan astronauttien ja robotiikan avulla tehtävien avaruuslentojen kautta. Ohjelma tunnetaan myös nimellä ”Human Spaceflight, Microgravity and Exploration” ja sen tavoitteena on tutkia Maan kiertoradan lisäksi myös Kuuta ja Marsia. Terrae Novae:n strategiassa sitoudutaan myös exploraation yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen.
Viime vuoden ESA:n ministerikokouksessa Suomikin liittyi Terrae Novae-ohjelmaan ja osallistuu 
ExPeRT-ohjelman rahoitukseen. ExPeRT-ohjelma toteuttaa teknistieteellistä tutkimusta Terrae ja on exploraatio-ohjelman laajin osaamisen asiantuntijuuden osio. 
Yksi Terrae Novae:n ensimmäisistä virstanpylväistä on Kuu-exploraatio: tämän yhteydessä ESA käynnisti viime viikolla ideahaun, jonka tavoitteena on tuottaa ehdotuksia Kuuta tutkivista pienmissioista, joiden toteutusajankohdaksi on suunniteltu 2026-2028. Missioehdotusten on määrä keskittyä Kuu-exploraatioon ja niiden tulee edistää ESA:n exploraatio- ja tiedetavoitteita. Ehdotusten on liityttävä ainakin yhteen seuraavista aihealueista: 
 

  • Syvän avaruuden ja Kuun ympäristöjen tutkimus ja Maasta lähtöisin olevan biologian ja teknologian vaikutus avaruusympäristöihin  
  • Ihmisen vaikutus taivaankappaleiden pintoihin ja mahdollisten haittavaikutusten lieventäminen
  • Hyödynnettävien avaruusresurssien kartoitus ja louhinnan vaikutusten ennakointi
  • Mahdollisten laskeutumispaikkojen ja kiinnostavien tutkimuskohteiden kartoitus entistä korkeammalla resoluutiolla


Millä budjetilla ja aikavälillä pienmissio toteutetaan?

ESA:n linjauksen mukaan pienmission kesto ei saa ylittää 4.5 vuotta ja sen tavoiteltu kesto on 4 vuotta. Pienmission budjettikatoksi on asetettu 50 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy myös laukaisukustannukset. Tiedotteessaan ESA mainitsee yhteislaukaisuihin osallistumisen mahdollisuuden ja kannustaa hakijoita muuhunkin yhteistyöhön, esimerkiksi ”subcontractor”-sopimuksen, eli alihankintasopimuksen kautta. Mahdollisena yhteislaukaisumahdollisuutena ESA mainitsee Ariane 6-kantoraketin. Lisätietoja yhteislaukaisumahdollisuuksista löytyy linkistä


Kuka voi osallistua?

Ideahaku järjestetään osana ESA:n innovaatiotoimintaa, joka kannustaa kaikkia avaruudesta kiinnostuneita vaikuttamaan ESA:n toimintaan annettujen kriteerien perusteella laadittujen missioehdotusten kautta.
Käynnistynyt ideahaku on erityisen kiinnostava ESA:n jäsenvaltioille, jotka osallistuvat Terrae Novae-ohjelmaan pienellä tai keskisuurella rahoituksella, kuten myös Suomi. Pienmissioiden tavoitteena on kasvattaa pienempien toimijoiden näkyvyyttä ja edistää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan ESA:n exploraatio-ohjelmassa. 
Käynnissä oleva ideahaku on Suomelle varsin mielenkiintoinen ja suomalaisilla avaruusteollisuuden ja –tutkimuksen toimijoilla on laaja osallistumismahdollisuus: ”Kannustamme sekä yrityksiä että tutkimus- ja oppilaitoksia osallistumaan ideahakuun – tavoittelemme mahdollisimman laajaa ideapalettia. Ideakilpailu on Suomelle hieno mahdollisuus osallistua aktiivisesti Euroopan avaruusjärjestön exploraatio-ohjelmaan”, kommentoi Tuija Ypyä, joka edustaa Suomea ESA:n Terrae Novae-ohjelmakomiteassa. Hakulomake ideahakuun löytyy linkistä


Millä kriteereillä ideoita arvioidaan?

Arvioinnissaan ESA huomioi erityisesti, kuinka hyvin ideat edistävät Terrae Novae-ohjelman tieteellisteknisiä exploraatiotavoitteita ja ideoita evaluoidaan mm. niiden tieteellisen ja taloudellisen innovaatiopotentiaalin kautta. ESA:n tarkempi arviointikriteeristö löytyy liitteestä ”ESA - Small Missions Evaluation Criteria”. 


Miten hakuprosessi etenee?

Ideahaku käynnistyi 21.9. ja on auki kahdentoista viikon ajan. ESA järjestää ideahakuun liittyvän tiedotustilaisuuden 5.10.2023 klo. 14.00-16.30. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ideahausta kiinnostuneille ja järjestetään hybriditapahtumana. Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen linkistä

Syyskuun lopussa ESA jakaa OSIP-sivustolla vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.


Lisätietoja ESA:n tiedotteesta sekä ESA:n PB-HME-ohjelman Suomen delegaateilta ja ESA:lta:

Pauli Stigell: pauli.stigell(@)businessfinland.fi
Tuija Ypyä: tuija.ypya(@)gov.fi  

ESA:n Terrae Novae-strategian yhteyshenkilö: explorationstrategy(@)esa.int

 

©ESA: Exploraatiosta koituvat hyödyt ihmiselle (vasemmalla) ja teollisuudelle (oikealla) ovat moninaiset.

 

©ESA: Suomi on liittynyt Terrae Novae-ohjelman ExPeRT-ohjelmaan. Perehdy tarkemmin ExPeRT-ohjelman sisältöön linkistä.