Hoppa till innehåll

Mot månen: Europeiska rymdorganisationens utforskningsprogram Terrae Novae har inlett en idésökning - Finland har också en bred möjlighet att delta

SpaceFinland
Utgivningsdatum 26.9.2023 16.41 | Publicerad på svenska 26.9.2023 kl. 17.13
Nyhet
© ESA

Inom ramen för Europeiska rymdorganisationen ESAs utforskningsprogram "Terrae Novae" har en idétävling inletts där även finländska forsknings- och läroanstalter samt företag har omfattande möjligheter att delta. I idétävlingen söks förslag för små uppdrag som syftar till att utforska månen. Förslag till små rymdmissioner tas emot under en period på tolv veckor.

Vad handlar det om?

Europeiska rymdorganisationen ESAs utforskningsprogram Terrae Novaes vision är att främja mänsklighetens framsteg inom solsystemet genom rymdflygningar utförda av astronauter och robotar. Programmet kallas också "Human Spaceflight, Microgravity and Exploration", och dess mål är att utforska inte bara omloppsbanan runt jorden utan också månen och Mars.
I Terrae Novaes strategi åtar man sig också att utnyttja utforskningen för samhällets nytta.
Förra året anslöt även Finland till Terrae Novae-programmet vid ESAs ministermöte och deltar i finansieringen av ExPert-programmet (Exploration Preparation Research and Technology). ExPeRT-programmet genomför teknisk forskning inom Terrae Novaes och är den bredaste expertis- och kunskapssektionen inom utforskningsprogrammet.
En av Terrae Novaes första milstolpar är månutforskning: i detta sammanhang har ESA nyligen startat en idétävling med syfte att generera förslag för små uppdrag som utforskar månen och planeras att genomföras mellan 2026 och 2028. Förslagen för uppdragen ska fokusera på månutforskning och främja ESAs utforsknings- och vetenskapliga mål. Förslagen bör relatera till minst ett av följande områden:
 

  • Forskning om rymden och månens miljö samt påverkan av biologi och teknik från jorden på rymdmiljöer
  • Människans påverkan på himlakroppars ytor och minimering av potentiella skadeverkningar
  • Kartläggning av utnyttjbara rymdresurser och förutsägelse av utvinningskonsekvenser
  • Kartläggning av potentiella landningsplatser och intressanta forskningsområden med högre upplösning
     

Med vilken budget och tidsram kommer den små rymdmissionen att genomföras?

Enligt ESA:s riktlinjer får varaktigheten för små uppdrag inte överstiga 4,5 år, och den önskade varaktigheten är 4 år. Budgetgränsen för små uppdrag är satt till 50 miljoner euro. Detta inkluderar även startkostnaderna. I sitt meddelande nämner ESA möjligheten till gemensamma uppskjutningar och uppmanar sökande att samarbeta på andra sätt, till exempel genom underleverantörsavtal. En möjlig möjlighet till gemensamma uppskjutningar som ESA nämner är Ariane 6-transportraket. Mer information om möjligheter till gemensamma uppskjutningar finns på länk.


Vem kan delta?

Idétävlingen är en del av ESA:s innovationsverksamhet, som uppmuntrar alla som är intresserade av rymden att påverka ESA: verksamhet genom att lämna in missioner baserat på de angivna kriterierna.
Den pågående idétävlingen är särskilt intressant för ESA:s medlemsstater som deltar i Terrae Novae-programmet med liten eller medelstor finansiering, inklusive Finland. Målet med små uppdrag är att öka synligheten för mindre aktörer och främja deras möjligheter att påverka ESA:s utforskningsprogram.
Den pågående idétävlingen är mycket intressant för Finland, och den finska rymdindustrin och forskningsaktörer har omfattande möjligheter att delta: "Vi uppmuntrar både företag och forsknings- och utbildningsinstitutioner att delta i idétävlingen - vårt mål är att få så bred palett av idéer som möjligt. Idétävlingen är en fantastisk möjlighet för Finland att aktivt delta i Europeiska rymdorganisationens utforskningsprogram", säger Tuija Ypyä, som representerar Finland i ESA:s Terrae Novae-programkommitté. Ansökningsformuläret för idétävlingen finns på länk.

Enligt vilka kriterier kommer idéerna att bedömas?

Vid sin bedömning kommer ESA särskilt att ta hänsyn till hur väl idéerna främjar Terrae Novaes vetenskapstekniska utforskningsmål och idéerna kommer att utvärderas utifrån deras vetenskapliga och ekonomiska innovationspotential. ESA:s mer detaljerade bedömningskriterier finns i bilagan "ESA - Small Missions Evaluation Criteria".


Hur går ansökningsprocessen till?

Idétävlingen startade den 21 september och är öppen i tolv veckor. ESA kommer att organisera en informationsseminarium för idétävlingen den 5 oktober 2023 kl. 14.00-16.30. Seminariet är öppet för alla som är intresserade av idétävlingen och kommer att arrangeras som ett hybridt evenemang. Du måste anmäla dig till informationsseminariet via länk.
I slutet av september kommer ESA att publicera svar på vanliga frågor på OSIP-webbplatsen.


Mer information finns i ESA:s meddelande samt från ESA:s delegation för PB-HME-programkommitté och ESA:

Pauli Stigell: pauli.stigell(@)businessfinland.fi
Tuija Ypyä: tuija.ypya(@)gov.fi

Kontaktperson för ESAs Terrae Novae-strategi: explorationstrategy(@)esa.int

 

©ESA: De mångsidiga fördelarna av exploration för människan (till vänster) och för industrin (till höger).

 

©ESA: Sverige har anslutit sig till Terrae Novae-programmet och ExPeRT-programmet. Få en närmare inblick i ExPeRT-programmets innehåll via länken.