Hyppää sisältöön
Lähikuvaa sinisestä planeetasta

Onko Suomikin avaruudessa?

”Ajatella, en tiennyt, että Suomella on mitään tekemistä avaruuden kanssa”, sanoi tuttava, jolle kerroin työskenteleväni avaruuspolitiikan kanssa. Olen kohdannut samanlaisen kysymyksen usein. Ihmettelijöinä on ollut niin työkavereita, muiden alojen kollegoita, poliitikkoja kuin toimittajiakin. Usein avaruuden ajatellaan olevan hyvin kaukana Suomesta ja avaruustoiminnan lähinnä suurvaltojen pelikenttää.  

Suomella todella on tekemistä avaruuden kanssa. Tälläkin hetkellä Marsia tutkitaan suomalaisilla instrumenteilla, maapalloa kiertää melkein parikymmentä suomalaista satelliittia, avaruussäätä valvotaan suomalaisilla ratkaisuilla ja lukuisat suomalaiset arkipäivän sovellukset säätiedoista ruokalähettien toimintaan perustuvat satelliittien tuottamaan dataan. 

Suomessa on vuosikymmeniä tehty huippututkimusta ja suomalaista teknologiaa on merkittävässä roolissa lukuisissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä missioissa maan kiertoradalla ja matkalla syvemmälle avaruuteen. Viime vuosina on syntynyt useita uusia avaruusalan yrityksiä, uusia innovatiivisia, globaalisti kiinnostavia ratkaisuja, aktiivinen ja innostunut alan ekosysteemi. Euroopan avaruusjärjestön astronauttihaku herätti valtavasti kiinnostusta Suomessa ja ehkä lähivuosina näemme ensimmäisen suomalaisen astuvan ESA:n astronauttimiehistön riveihin. 

Suomella ei ole omaa avaruusvirastoa, vaan Suomen avaruushallinto toimii hajautettuna eri ministeriöissä ja virastoissa. Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa eri toimijat yhteen. Asioiden koordinoinnin ja valmistelun tehostamiseksi avaruusasiain neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva sihteeristö, Suomen Space Office.

Avaruushallinnossa olemme ylpeitä suomalaisista aktiivisista avaruusalan yrityksistä sekä tiede- ja tutkimusorganisaatioista. Työtämme ohjaa kansallinen avaruusstrategia, jonka kunnianhimoisen tavoitteen mukaan vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset. Strategian toimeenpanoa tukevat konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet. 

Yksi strategian toimenpiteistä koskee markkinointia. Strategia haastaa ministeriöt, virastot, yritykset ja tutkimusorganisaatiot markkinoimaan yhdessä suomalaista avaruusosaamista ja varmistamaan sen näkyvyyden kansainvälisesti. Uudistettu SpaceFinland -sivusto on yksi väylä viestiä laajemmin suomalaisesta avaruusosaamisesta ja menestystarinoista sekä tarjota tietoa suomalaisen avaruushallinnon toimijoista, kansainvälisestä yhteistyöstä ja avaruusstrategiasta.  

SpaceFinlandin kautta haluamme tavoittaa niin avaruusalan yritykset ja tutkijat, virkamiehet, päätöksentekijät ja kansainväliset kumppanit kuin median ja suuren yleisönkin. Tavoitteenamme on, että jatkossa ”Suomi ja avaruus” ei ole kenellekään kummallinen sanapari. Suomikin on avaruudessa ja avaruus on olennainen osa meistä jokaisen arkipäivää.   

Maija Lönnqvist Maija Lönnqvist Johtava asiantuntija, TEM