Hoppa till innehåll
Lähikuvaa sinisestä planeetasta

Är Finland också i rymden?

”Tänka sig, inte visste jag att Finland hade någonting med rymden att göra”, sade en bekant när jag berättade att jag arbetar med rymdpolitik. Jag har ofta stött på likadana frågor. Både kolleger, kolleger i andra branscher, politiker och reportrar har undrat över detta. Ofta tänker man att rymden är långt från Finland och att rymdrelaterad verksamhet främst är något som stormakter sysslar med.  

Finland har verkligen något att göra med rymden. För närvarande undersöks Mars med finländska instrument, runt jorden kretsar nästan tjugo finländska satelliter, rymdvädret övervakas med finländska lösningar och många vardagliga applikationer i Finland från väderleksdata till matbudens verksamhet grundar sig på data från satelliter.   

I Finland har toppforskning bedrivits i årtionden och finländsk teknik spelar en avgörande roll i många europeiska och internationella uppdrag på jordens omloppsbana och på väg djupare in i rymden. Flera nya företag har grundats på rymdsektorn och nya innovativa, globalt intressanta lösningar samt ett aktivt och engagerat ekosystem inom sektorn har uppstått under de senaste åren. Europeiska rymdorganisationens sökning av astronauter väckte ett stort intresse i Finland och kanske vi under de närmaste åren får se den första finländaren i ESAs astronautbesättning. 

Finland har inget eget rymdämbetsverk, utan Finlands rymdförvaltning är decentraliserad till olika ministerier och ämbetsverk. Delegationen för rymdärenden för samman olika aktörer. För att effektivisera samordningen och beredningen av ärenden har delegationen för rymdärenden ett sekretariat, Finlands Space Office, som arbetar under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Inom rymdförvaltningen är vi stolta över aktiva finländska företag och vetenskaps- och forskningsorganisationer inom rymdsektorn. Vårt arbete styrs av det nationella rymdprogrammet, och enligt ett av de ambitiösa målen i programmet ska Finland år 2025 vara världens attraktivaste och smidigaste miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma i landet. Verkställandet av strategin stöds av konkreta åtgärder och mål. 

En av åtgärderna i strategin gäller marknadsföring. Strategin utmanar ministerier, ämbetsverk, företag och forskningsorganisationer att tillsammans marknadsföra finländsk rymdkompetens och säkerställa dess synlighet på internationell nivå. Den förnyade webbplatsen SpaceFinland är en kanal för att i större omfattning kommunicera om finländsk rymdkompetens och framgångshistorier samt tillhandahålla information om aktörer inom rymdförvaltningen i Finland, internationellt samarbete och rymdstrategin. 

Genom SpaceFinland vill vi nå såväl företag och forskare inom rymdsektorn, ämbetsmän, beslutsfattare och internationella parter som medier och allmänheten. Vårt mål är att ”Finland och rymden” i fortsättningen inte ska vara ett underligt ordpar för någon. Finland är också i rymden och rymden är en viktig del av vardagen för oss alla.  

Maija Lönnqvist Maija Lönnqvist Ledande sakkunnig, ANM