Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto antoi asetuksen avaruustoimintalaissa tarkoitetun satelliittikartoituksen raja-arvoista

SpaceFinland 30.6.2023 10.57 | Julkaistu suomeksi 30.6.2023 klo 11.01
Uutinen

Valtioneuvosto antoi 29.6.2023 asetuksen, jossa säädetään satelliittikaukokartoituksessa käytettävien laitteiden suorituskykyjä koskevista raja-arvoista. Näiden ylittyessä kyseeseen tulee avaruustoimintalain soveltamisalaan kuuluva satelliittikaukokartoitus. Asetus tulee voimaan 3.7.2023.

Asetuksen taustalla on 1.2.2023 voimaan tullut avaruustoimintalain muutos, jolla satelliittikaukokartoitus saatettiin Suomessa luvanvaraiseksi ja valvonnan alaiseksi. Lupa- ja valvontaviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Asetus osoittaa tekniset raja-arvot, joiden ylittyessä satelliittikaukokartoituksessa on katsottu voitavan tuottaa niin tarkkaa kaukokartoitusdataa, että sillä voisi olla haitallisia vaikutuksia kansalliselle turvallisuudelle tai ulko- ja turvallisuuspoliittisille intresseille.

Sisäministeri Mari Rantanen sinetöi esityksen raja-arvoasetuksesta.
Sisäministeri Mari Rantanen sinetöi esityksen raja-arvoasetuksesta.

Nyt säädetyt raja-arvot koskevat vain toisten avaruusesineiden tai maapallon kuvantamista. Muiden taivaankappaleiden kuvaamista koskevista raja-arvoista ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää tässä vaiheessa. Tällä hetkellä muilla taivaankappaleilla ei ole sellaista toimintaa, että niiden kaukokartoituksesta saadulla datalla katsottaisiin voivan olla haitallisia vaikutuksia kansallisen turvallisuuden tai Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta.

Raja-arvoasetus astuu voimaan 3.7.2023.
Raja-arvoasetus astuu voimaan 3.7.2023.

Raja-arvojen asettamisessa on pyritty huomioimaan tasapaino turvallisuusintressien sekä liiketoiminnan ja tutkimuksen toimintaedellytysten välillä. Raja-arvot on määritelty kansainväliseen sääntelyyn ja vertailuun peilaten, jotta suomalaisia toimijoita ei asetettaisi tiukempien säännösten nojalla huonompaan asemaan ulkomaisiin toimijoihin nähden.

 

Lisätiedot: 
hallitussihteeri Nathalie Dahl, p. 0295 047 232
erityisasiantuntija Heidi Pennanen, p. 029 504 7211