Hoppa till innehåll

Statsrådet utfärdade en förordning om de gränsvärden för satellitbaserad fjärranalys som avses i lagen om rymdverksamhet

SpaceFinland 30.6.2023 10.57 | Publicerad på svenska 30.6.2023 kl. 11.01
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 29 juni 2023 en förordning med bestämmelser om gränsvärden för prestandan för anordningar som används vid satellitbaserad fjärranalys. När dessa överskrids är det fråga om satellitbaserad fjärranalys som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om rymdverksamhet. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.

Bakgrunden till förordningen är den ändring av lagen om rymdverksamhet som trädde i kraft den 1 februari 2023. Genom ändringen blev satellitbaserad fjärranalys tillståndspliktig och underkastad tillsyn i Finland. Arbets- och näringsministeriet är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Förordningen visar de tekniska gränsvärden som, om de överskrids vid satellitbaserad fjärranalys, har ansetts kunna användas för att producera så exakta fjärranalysdata att de kan ha skadliga effekter med tanke på den nationella säkerheten eller utrikes- och säkerhetspolitiska intressen.

Inrikesminister Mari Rantanen undertecknar förslaget till gränsvärdesförordning.

De gränsvärden som nu föreskrivs gäller endast fotografering av andra rymdföremål eller jorden. Det har inte ansetts nödvändigt att föreskriva om gränsvärden för fotografering av andra himlakroppar i detta skede. För närvarande har andra himlakroppar inte sådan verksamhet att data som erhållits genom en fjärranalys av dem kan anses ha skadliga konsekvenser med tanke på den nationella säkerheten eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Gränsvärden förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.
Gränsvärden förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.

Vid fastställandet av gränsvärdena har man strävat efter att beakta balansen mellan säkerhetsintressen och verksamhetsförutsättningarna för affärsverksamhet och forskning. Gränsvärdena har fastställts utifrån internationell reglering och jämförelse för att finländska aktörer med stöd av strängare bestämmelser inte ska försättas i en sämre ställning än utländska aktörer.

 

Ytterligare information: 
Nathalie Dahl, regeringssekreterare, tfn 029 504 7232
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, tfn 029 504 7211