Strategian toimenpiteet: Tutkimus


YHTEISHANKKEET 
Business Finland, tutkimusorganisaatiot ja yritykset edistävät tietoliikenne-, paikannus- ja kaukokartoitusalan upstream- ja downstream-yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden liiketoimintalähtöisiä yhteishankkeita

RAHOITUS 
Business Finlandin tarjoamassa on rahoitusta avaruusalan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kasvua edistävään ja osaamista kasvattavaan yhteistyöhön. Suomen Akatemia edistää korkealaatuista, vaikuttavaa ja vastuullista avaruusalan tutkimusta kilpailuun perustuen ja tukee rahoittamissaan hankkeissa laadukkaiden yhteistyöverkostojen kehittymistä.

KESTÄVÄ KEHITYS 
Tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat huomioivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tutkimuksen kohdentamisessa ja rahoituksessa.

OSAAMINEN 
Työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö varmistavat, että ministeriöiden välinen yhteistyö Suomen osaamispohjan kasvattamiseksi jatkuu.

KOULUTUS 
Korkeakoulut panostavat vahvasti monipuoliseen avaruusalaa palvelevaan koulutukseen riittävän osaamispohjan varmistamiseksi.