Åtgärder enligt strategin: Forskning

GEMENSAMMA PROJEKT
Business Finland, forskningsorganisationer och företag främjar affärsorienterade gemensamma projekt mellan forskningsorganisationer och uppströms- och nedströmsföretag inom telekommunikation, positionsbestämning och fjärranalys.

FINANSIERING
Business Finland erbjuder finansiering för tillväxtfrämjande och kompetensbyggande samarbete mellan företag och organisationer inom rymdsektorn. Finlands Akademi främjar högklassig, verkningsfull och ansvarsfull forskning inom rymdområdet baserat på konkurrens samt stöder utveckling av högkvalitativa samarbetsnätverk i de projekt som organisationen finansierar.

HÅLLBAR UTVECKLING
Forskningsorganisationerna och finansiärerna beaktar FN:s globala mål för hållbar utveckling vid inriktningen och finansieringen av forskningen.

KOMPETENS
Arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet säkerställer att ministeriernas samarbete för att utöka kompetensbasen i Finland fortgår.

UTBILDNING
För att säkerställa en tillräcklig kompetensbas satsar högskolorna starkt på mångsidig utbildning som betjänar rymdsektorn.