Strategian toimenpiteet: Kansainvälinen vaikuttaminen

AVARUUSHALLINTO 
Työ- ja elinkeinoministeriö tarkistaa avaruusasioiden neuvottelukunnan kokoonpanon ja toimivallan sekä tehostaa sen toimintaa. Lisäksi ministeriöt edistävät keskitetyn avaruushallinnon perustamista.

KANSAINVÄLINEN EDUSTUS 
Avaruusasioiden neuvottelukunta kartoittaa kansainvälisten elinten, asiantuntijaryhmien ja standardointiorganisaatioiden jäsenet ja koordinoi jatkossa jäsenten nimeämistä ja toimintaa.

MARKKINOINTI 
Ministeriöt, virastot, yritykset ja tutkimusorganisaatiot markkinoivat yhdessä suomalaista avaruusosaamista ja varmistavat sen näkyvyyden kansainvälisesti sekä edistävät aktiivisesti ja suunnitelmallisesti suomalaisten pääsyä vaikuttaviin asemiin kansainvälisissä organisaatioissa.

KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖKSET 
Asianomaiset ministeriöt osallistuvat kansainvälisten säännösten määrittelyyn EU:ssa, COPUOS:ssa ja muun kansainvälisen yhteistyön kautta edistäen erityisesti avaruuden kestävää käyttöä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja turvallisuusnäkökohtia.

EUROOPAN AVARUUSJÄRJESTÖN OHJELMAT 
Suomen ESA-delegaatio, yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat aktiivisia ESA:n uusien ohjelmien ja missioiden ideoinnissa ja suunnittelussa hyödyntäen erityisesti nopeasti kehitettäviä ja edullisia piensatelliitti/IOD-tyyppisiä tai muita ketterämpiä ratkaisuita. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland selvittävät lisärahoituksen mahdollisuutta ESA:n valinnaisiin ohjelmiin.

EU:N AVARUUSOHJELMA 
Työ- ja elinkeinoministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö vaikuttavat siihen, että EU:n avaruusohjelmaa kehitetään avaruuden kestävää käyttöä, uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia edistävään suuntaan. Tavoite huomioidaan myös Suomen tulevalla EU:n puheenjohtajuuskaudella.

PAREMPI KATTAVUUS 
Liikenne- ja viestintäministeriö edistää Suomea ja arktisia alueita koskevien satelliittinavigoinnin kattavuusongelmien ratkaisemista sekä kaukokartoitusaineistojen ja tietoliikenneyhteyksien parempaa saatavuutta.