Strategian toimenpiteet: Markkinoille pääsyn edellytykset

PILOTTIHANKKEET 
Business Finland lisää alan houkuttelevuutta mahdollistamalla ja rohkaisemalla uusia kokeiluja pilottihankkeilla.

MAHDOLLISTAMINEN 
Työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Business Finland avaavat avaruustoiminnan mahdollisuuksia laajemmalle yritysjoukolle.

MAHDOLLISTAMINEN
Business Finland tunnistaa ja fasilitoi suomalaisten avaruusratkaisujen ja avaruusdatan hyödyntämisen kansainvälisiä mahdollisuuksia sekä investointeja Suomeen.

RAHOITUS 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, Finnvera ja Teollisuussijoitus fasilitoivat kärsivällistä rahoitusta avaruusinfrastruktuuria tarvitseville hankkeille houkuttelemalla ulkomaista rahoitusta ja kehittämällä julkisia rahoitusmahdollisuuksia

REFERENSSIT 
Viranomaiset tekevät hankintoja, joiden kautta avaruusalan yritykset saavat ensimmäisen referenssin.

REFERENSSIT
Business Finland jatkaa innovatiivisten julkisten hankintojen valmistelun rahoitusta. 

LAINSÄÄDÄNTÖ 
Viranomaiset huolehtivat siitä, että kansallinen lainsäädäntö tukee liiketoimintaa, ei tarpeettomasti rajoita sitä, ja että avaruustoimintaan liittyvät lupaprosessit ovat sujuvat (avaruustoimintalupa, vientiluvat, radiolupa).

LAINSÄÄDÄNTÖ
Asianomaiset viranomaiset muodostavat yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa kannan maa-asemainvestointeihin ja toteuttavat tarvittavat lainsäädäntömuutokset huomioiden kansallisen turvallisuuden.