Åtgärder enligt strategin: Förutsättningar för marknadstillträde 

PILOTPROJEKT
Business Finland gör branschen mer attraktiv genom att möjliggöra och uppmuntra nya försök med hjälp av pilotprojekt.

MÖJLIGGÖRANDE
Arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet och Business Finland öppnar nya möjligheter inom rymdverksamhet för en bredare grupp företag.

MÖJLIGGÖRANDE
Business Finland identifierar och främjar internationella möjligheter att använda finländska rymdlösningar och rymddata samt internationella investeringar i Finland.

FINANSIERING
Arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Finnvera och Finlands industriinvestering främjar tillgång till tålmodig finansiering för projekt som behöver rymdinfrastruktur genom att attrahera utländsk finansiering och utveckla de offentliga finansieringsmöjligheterna.

REFERENSER
Myndigheterna gör upphandlingar som ger företag inom rymdbranschen deras första referens.

REFERENSER
Business Finland fortsätter beredningen av finansiering för innovationsfrämjande offentliga upphandlingar. 

LAGSTIFTNING
Myndigheterna ser till att den nationella lagstiftningen stöder affärsverksamhet och inte i onödan begränsar sådan samt ser till att tillståndsprocesser i anslutning till rymdverksamhet är smidiga (tillstånd till rymdverksamhet, exporttillstånd, radiotillstånd).

LAGSTIFTNING
De behöriga myndigheterna utarbetar tillsammans med säkerhetsmyndigheterna en ståndpunkt om investeringar i markstationer och genomför behövliga ändringar i lagstiftningen med beaktande av den nationella säkerheten.