Hoppa till innehåll

307 finländare ansökte om att bli astronaut

SpaceFinland
Utgivningsdatum 29.6.2021 15.53 | Publicerad på svenska 23.8.2021 kl. 11.33
Nyhet

307 finländare ansökte om att bli astronaut vid Europeiska rymdorganisationen ESA i årets ansökningsomgång. Av dessa var 59 kvinnor och 248 män. Sammanlagt 22 000 personer lämnade in ansökan. Det här var också första gången som personer med fysiska funktionsnedsättningar hade möjlighet att ansöka om att bli och senare bli valda till astronaut.

Från att ansökningstiden gick ut den 18 juni till det globala tillkännagivandet av de utvalda astronauterna i slutet av 2022, består ESA:s urvalsprocess av sex centrala steg.

Det första steget är screening, där ansökningarna bedöms utifrån alla handlingar som lämnats in, ansökningsblanketten och den screeningenkät som fyllts i som en del av ansökningsprocessen. Ansökningarna till astronaut (med fysisk funktionsnedsättning) genomgår också en medicinsk screening. Sökandena informeras i slutet av varje steg om de går vidare till nästa. 

Söker astronauter för långa och korta missioner

I fortsättningen delas ESA:s astronauter in i två astronautklasser, karriärastronauter och projektastronauter.

Karriärastronauterna anställs som ESA:s personal och deltar i långa flygningar till den internationella rymdstationen och de kommande flygningarna till månen. Målet är att rekrytera 4–6 karriärastronauter. Det är osannolikt att en finländare väljs till karriärastronaut, eftersom Finland för närvarande inte deltar i det finansieringsprogram som behövs.

De sökande som har klarat sig i ansökan till astronaut och som inte väljs till karriärastronauter kan väljas till projektastronauter i astronautreserven. Projektastronauterna går igenom samma urvalsprocess som karriärastronauterna och anses vara lika kvalificerade för rymdflyg, men de anställs av ESA först för en viss flygning, till exempel för en mission som genomförs på initiativ av en medlemsstat. Projektastronauterna förbinder sig till årlig utbildning och läkarundersökning för att behålla sin plats i astronautreserven. ESA har som mål att i astronautreserven samla en så bred representation som möjligt från olika medlemsländer, cirka 20 personer.   

Ansökningstiden till astronaut gick ut den 18 juni 2021. Finland har hört till Europeiska rymdorganisationen sedan 1995.

Ytterligare information:
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105, [email protected] 
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2115, [email protected] eller [email protected]