Hoppa till innehåll

Attraktiva praktikplatser är öppna just nu på EUSPA

SpaceFinland
Utgivningsdatum 26.3.2024 12.24
Nyhet
©European Union Agency for the Space Programme (EUSPA)

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) erbjuder universitetsstuderande och utexaminerade en unik möjlighet till praktik och erfarenhet, särskilt av verksamheten vid EUSPA och EU-institutionerna i allmänhet.

Det finns två typer av praktikmöjligheter:

  • Kortvarig oavlönad praktik för att uppfylla och validera obligatoriska akademiska krav (högst tre månader).
  • Regelbunden avlönad praktik (högst ett år)

EUSPA ska regelbundet offentliggöra ansökningar om praktik från olika avdelningar. De stödberättigande ansökningarna bedöms regelbundet. Tidpunkten för när praktiken inleds beror på ämbetsverkets behov och tillgängliga anslag. Det rekommenderas att ansökan lämnas in på webben så snart som möjligt; ju tidigare du lämnar in ansökan, desto snabbare är det möjligt att behandla ansökan.

Sökningarna är öppna nu!

Experter söks på bred front med olika utbildningsbakgrund: kommunikation, marknadsföring, juridik, handel, teknik. Tack vare vårt praktikprogram kan du välja den avdelning som bäst passar din bakgrund och dina ambitioner och påverka EU:s rymdsektor. 

Ansök senast 31.5.2024

Läs mer på EUSPA:s webbplats