Hoppa till innehåll
Photo: ESA

James Webb -rymdteleskopet avslöjar universums hemligheter, finländare deltar i forskningen!

Professor Seppo Mattila från Åbo universitet berättar varför det nya James Webb -rymdteleskopet är särskilt intressant för astronomin och hur finländarna deltar i den.

Den bildupplösning och känslighet i infrarödområdet som Webb-teleskopet (James Webb Space Telescope (Webb)) tillhandahåller gör den till en överlägsen observationsapparat i synnerhet vid undersökning av objekt i det tidiga universum och undersökning av objekt som täcks av dammet mellan stjärnorna. Webb-teleskopets bildupplösning vid våglängder för närinfrarött ljus motsvarar den bildupplösning som Hubble-rymdteleskopet erbjuder vid våglängder för synligt ljus. De exponeringar som Webb-teleskopet tagit kommer att vara de skarpaste och djupaste bilderna av infrarödområden tills Europeiska sydobser-vatoriet ESO:s ELT (Extremely Large Telescope), med en diameter av 39 meter, inleder sin verksamhet i slutet av decenniet.

Enligt Mattila kan Webb-teleskopet också möjliggöra en undersökning av universums första s.k. population III-stjärnor genom att observera deras explosioner som supernovor. Teleskopet ger en tillräcklig känslighet för detta inom infrarödområdet och ett tillräckligt stort bildfält för att det ska vara möjligt att finna sådana supernovor utifrån djupa exponeringar.

Finländska forskare deltar i utnyttjandet av Webb-teleskopets observationer

Professor Mattila från Åbo universitet berättar: ”Jag var själv med om att skriva flera ansökningar om observationstid i Webb-teleskopet. Särskilt i början var det hård konkurrens om observationstid i Webb-teleskopet. Sammanlagt tre personer från vår forskningsgrupp deltar i ett program som lyckades få observationstid i Webb-teleskopet. Syftet med detta är att observera elektromagnetisk strålning när kärnan i två massiva stjärnor, som under påverkan av sin egen gravitation sjunkit ihop till en s.k. neutronstjärna, kolliderar och fusioneras. Det är också särskilt intressant att vi nu för första gången kan undersöka samma objekt med hjälp av både gravitationsvågor och elektromagnetisk strålning, såsom infrarött ljus. Dessa så kallade kilonovor tros sprida tunga grundämnen som guld och platina över hela universum. Webb-teleskopet kommer i detta projekt att erbjuda unika möjligheter att samla ny information om alla de tyngsta grundämnenas ursprung.”

Webb kommer att producera förvånansvärt skarpa och djupa nya observationer vid infrarödvåglängder. Under de följande åren kommer vi säkert att se intressanta fynd som formar vår bild av både nära och fjärran universum.

Seppo Mattila, professor, Åbo universitet