Blankett för insamling av uppgifter om högskolor

Blankett för insamling av uppgifter om högskolor

Genom blanketten samlas det in uppgifter om rymdindustrirelaterade möjligheter som erbjuds av högskolor, så att dessa uppgifter kan visas på webbplatsen SpaceFinland. Håll beskrivningarna kortfattade (högst 280 tecken)