Arbets- och näringsministeriets rymdteam

Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, tel. 029 506 2115
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, tel. 029 504 7211

E-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi