Arbets- och näringsministeriets rymdteam

Tero Vihavainen, ledande sakkunnig, tel. 029 504 7113 
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, tel. 029 506 2115
Heidi Pennanen, specialsakkunnig, tel. 029 504 7211 
Simo Lehtinen, specialsakkunnig, tel. 029 504 7010

E-post: förnamn.efternamn(at)gov.fi