Hoppa till innehåll

ESA BIC Finland's verksamhet startar på Finlands västkust och i Tammerfors

SpaceFinland
Utgivningsdatum 2.9.2023 4.29
Nyhet
© Aurora Propulsion Technologies / ESA BIC Finland

ESA BIC Finland inleder sin verksamhet inom företagsinkubation på Finlands västkust och i Tammerfors. Företagsinkubator erbjuder nätverks- och finansieringstjänster för start-up-företag inom rymdindustrin. Den senaste urvalsomgången för programmet genomfördes i slutet av augusti vid Vasa universitet.

ESA Business Incubation Center Finland (ESA BIC Finland) utvidgar sin verksamhet till Finlands västkust samt Tampere: Vasa universitet och Turun Science Park bildar "ESA BIC Finland's West Coast Hub", där Vasa universitet har ledande ansvar. Universitetet meddelar att West Coast Hub kommer att täcka områdena i Egentliga Finland och Österbotten. Platsen för ESA BIC-planeras vara i Vasa universitets teknologicentrum Technobotnia, medan ESA BIC Finlands huvudkontor ligger på Aalto-universitetets Aalto Startup Center i Esbo, Otaniemi. Aalto Startup Center är också ansvarig för samordningen av inkubationsverksamheten. I samband med expansionen har Vasa universitet ingått ett samarbetsavtal med Aalto Startup Center. Verksamheten för ESA BIC-programmet i Tampere hanteras av Business Tampere, vilket framgår av ESA BIC Finlands pressmeddelande.

Erbjuder teknisk och kommersiell kompetens
ESA BIC-nätverket stöder företag i sin tidiga utvecklingsfas som antingen använder eller utvecklar rymdteknologi genom att erbjuda både ekonomiskt stöd och teknisk och kommersiell kompetens. Målet med inkubationsnätverket är att driva fram start-up-företag inom rymdbranschen till "new space"-eran och hjälpa företag inom rymdteknologi att lyckas i den kommersialiserade rymdsektorns affärsmiljö. Till exempel har Aurora Propulsion Technologies, som erhöll finansiering från ESA BIC Finland, blivit en etablerad aktör inom rymdbranschen som utvecklar lösningar för att avlägsna rymdfarkoster från omloppsbana.

"Företagen får tillgång till ESAs forskningsinfrastruktur och program"
ESA BIC Finlands verksamhet syftar också till att stödja internationaliseringen av start-up-företag inom rymdbranschen, vilket betonas av professor Heidi Kuusniemi, ansvarig för projekt inom rymdekonomin vid Vasa universitet, i deras pressmeddelande: "Utöver finansiering från ESA och Business Finland, samt individuell och grupputbildning, får företagen som väljs ut för inkubatorn tillgång till ESAs forskningsinfrastruktur och program och bygger upp ett värdefullt nätverk av partners."

Inkubationsfinansiering upp till 85 000 euro
Start-up-företag inom rymdbranschen kan ansöka om finansiering från ESA BIC när som helst under året. Beslut om urval görs två gånger om året av en utsedd urvalsgrupp från ESA BIC Finland och Business Finland. Inkubationsfinansiering som beviljas företag som valts ut i ESA BIC Finlands urvalsprocess kan uppgå till totalt upp till 85 000 euro. Den senaste urvalsomgången genomfördes vid Vasa universitet i slutet av augusti.