Hoppa till innehåll

EU:s Copernicusprogram har producerat värdefulla data i 25 år

SpaceFinland
Utgivningsdatum 20.12.2023 13.54
Nyhet
Satellit Sentinel-3. © ESA/ATG medialab.

Sommaren 2023 hade världens största program för miljöövervakning, Copernicus, fyllt 25 år. Syftet med detta EU-program för fjärranalys är att sprida heltäckande och högklassig information om atmosfärens tillstånd för att hjälpa beslutsfattare och förstå naturens tillstånd och förändringar.

Meteorologiska institutet deltar på många sätt i Copernicus-programmet. Den producerar information om bl.a. terrängbränder och snöförhållanden. För närvarande är temana för Copernicus-tjänsten klimatförändringen, atmosfären, den marina miljön, uppföljningen av markytan, hanteringen av nödsituationer och säkerheten.

I början av september 2023 fanns det mycket imponerande soluppgångar och solnedgångar på olika håll i Europa – också i Finland. Detta berodde på sanddamm från Sahara. Bekanta dig med de intressanta observationerna från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) runt om i världen.

Bekanta dig också med milstolpar för CAMS-program 2023