Hoppa till innehåll

Europeiska rymdorganisationens vetenskapschef besökte Helsingfors

SpaceFinland
Utgivningsdatum 16.1.2024 16.45
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet ordnade ett tillfälle för finländska vetenskaps- och rymdforskare att träffa Europeiska rymdorganisationens vetenskapschef Carole Mundell, som besökte Helsingfors 10.1.2024.

Professor Mundell presenterade möjligheterna i ESA:s vetenskapsprogram, varefter man kort presenterade hur man gör forskning i Finland i ESA-programmet. I slutet av evenemanget diskuterades teman som stöder finländska forskares intressen i ESA:s vetenskapsprogram och hur forskarsamfundet och unga yrkespersoner bäst kan fås med i ESA:s verksamhet.
 

Programmet för evenemanget

 • Den vetenskapliga potentialen i ESA-programmet, ESA  
 • Diskussion
 • Sätt att göra vetenskap i ESA-programmet, Finlands sida 
  • Minna Palmroth: Jordnära rymdplasma
  • Kari Rummukainen/David Weir: LISA
  • Hannu Kurki-Suonio: Euclid/Planck
  • Tomas Kohout: Små delar av solsystemet/Comet Interceptor
  • Rami Vainio: Heliosfärisk fysik
  • Jaan Praks: Småsatellitverksamhet i Finland
  • Kiira Tiensuu: Verksamhet som bedrivs av unga yrkespersoner
 • Diskussion

Se inspelningen av evenemanget här

Titta också på kortvideo om solen