Hoppa till innehåll

Europeiska satellitnavigations-systemet Galileos precisionstjänst är nu i drift

SpaceFinland
Utgivningsdatum 13.2.2023 12.18 | Publicerad på svenska 14.3.2023 kl. 11.14
Nyhet
©EUSPA, ©European Union Agency for the Space Programme

Galileos precisionstjänst är öppen för alla, och användningen är avgiftsfri. Användningar för den nya tjänsten finns till exempel inom jord- och skogsbruk.

Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem (GNSS) skapat av Europeiska unionen och det enda GNSS som drivs under civil kontroll. Majoriteten av systemets tjänster är tillgängliga sedan år 2016. I och med att precisionstjänsten tagits i drift är Galileo världens första satellitnavigationssystem som erbjuder avgiftsfria och precisa korrigeringar.

Läs mer på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats